Nyt logistikcenter for butikskæden Normal

Ny topmoderne logistikpark for butikskæden Normal. 63.000 m² lager og 3.850 m² tilhørende kontordomicil med kantine, køkken, pause- og velfærdsrum, badefaciliteter m.v. samt 60.000 m² parkeringsareal. Der er etableret et stort, bæredygtigt udendørs anlæg med regnvandsbassiner. Projektet DGNB-guld certificeres.

Opførelse af nyt domicil og logistikcenter for butikskæden Normal. Projektet omfatter ca. 63.000 m² logistikcentral, ca. 3.850 m² kontorer og administration samt tilhørende parkeringsfaciliteter.

De nye lagerlokaler er en markant udvidelse af Normals lagerkapacitet og erstatter det hidtidige lager i Horsens.

I lagerdelen kører lastbiler til lageret via porte fordelt i bygningen. Der er truckbaner til førerløse trucks, gate med bomanlæg, adgangskontrol, serviceværksted, rum til reoler, affaldshåndteringssystem med plast-, pap- og trædepoter m.v.

Administrationsdelen er fordelt på tre etager med tekøkken, produktionskøkken, kantine, lagerkontorer, social-/pauserum, badefaciliteter, kantine og placering af velfærdsrum på mezzaninen.

Den store bygning er fremtidssikret med optimale standarder for grøn energi med solceller på taget. Bygningens facade er 507 meter lang og opført med systemglas i fuld højde på udvendige facader på kontordelen.

EKJ’s ydelser omfatter:

Forundersøgelser, herunder afklaring af forsyningsforhold, kontakt til myndigheder og vurdering af geotekniske forhold.

Forprojekt samt myndighedsprojekt og funktionsudbud for konstruktioner, VVS, ventilation og el, herunder udarbejdelse af statisk projekteringsrapport A1 for bærende konstruktioner, skitseprojekt for regn- og spildevand, overordnet kloakplan og vurdering af overfladevand håndtering, myndighedskontakt for afklaring af principper for håndtering af regn- og spildevand, energiscreening og udarbejdelse af teknisk beskrivelse til funktionsudbud.

Deltagelse i udbudsprocessen, herunder besvarelse af spørgsmål fra bydende entreprenør.

Bygherrerådgivning i byggefasen, herunder opstarts- og bygherremøder, projektgranskning, kontrol og kvalitetssikring, dispositions- og projektforslag, myndigheds- og udførelsesprojekt, mangelgennemgang og projektopfølgning samt tilsyn.

EKJ leverer ingeniør- og bygherrerådgivning gennem AK83, som er bygherrerådgiver på projektet.

Projektet er udført med fokus på indeklimaoptimering og bæredygtighedshensyn med et samlet bæredygtighedsmål til DGNB-guld.

Tak for lån af billeder til AK83

Kategorier:
Kunde: Normal A/S
Lokation: Kildeparken, 8722 Hedensted
Areal: 63.000 m² lager, 3.850 m² administration
Færdiggjort: 2022
Arkitekt: AK83

Normal