Morelhaven

Helhedsplan omfattende energirenovering, sammenlægning og etablering af tilgængelighedsboliger i almen boligafdeling i Slangerup med 41 rækkehuse i ét og to plan samt fælleshus og fælles udearealer. Projektet er støttet af Landsbyggefonden og har til formål at højne boligkvaliteten og styrke fællesskabet

Morelhaven er en tæt-lav bebyggelse opført i 1982, som består af 41 boliger i 1-2 plan og med 1-4 værelser fordelt på 8 blokke. Dertil kommer et fælleshus og fælles friarealer. Bebyggelsen fremstår med facader i gule mursten og sortmalet træ, hvide vinduesrammer og saddeltag i betontegl.

Helhedsplanen omfatter:

   • Lejlighedssammenlægning i to blokke, med små boliger, der lægges sammen til i alt 15 større lejligheder med gennemlyst køkken- og stuerum
   • Badeværelserne renoveres i alle øvrige seks blokke
   • Tilgængelighedsboliger etableres med niveaufri adgang udefra og køkken og stue samles i et
   • Renovering/energirenovering/indeklima optimering omfatter ny tagbelægning og efterisolering af tagkonstruktionen. Der etableres ventilation med varmegenvinding placeret i tagrum i alle boliger samt fælleshus, og i badeværelser udskiftes til nye vandbesparende armaturer

 

EKJ har projekteret og udbudt:

    • Konstruktioner – Etablering af nye stabiliserende vægge og nye dørhuller
    • VVS og ventilation – Kloak samt nyt brugsvandsanlæg, nyt ventilationsanlæg med ind- og udblæsning og nyt varme anlæg i sammenlagte boliger og tilgængelighedsboliger
    • El – Nye elinstallationer i sammenlagte boliger og tilgængelighedsboliger, herunder kraftinstallation (belysning mv.), svagstrømsinstallationer (ny antenne og telefon), forsyningskabler og hovedledninger samt el- og kWh-målertavler. Endvidere ny belysning og installationer til hårde hvidevarer og ventilator i renoverede badeværelser
    • Miljøscreening – omfatter screening af gulve, vægge, lofter og installationer for PCB, asbest og tungmetaller, samt vurdering af mulighed for genanvendelse af enkelte bygningsdele

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation og el
 • Udbud af ingeniørfagene
 • Miljøscreening
 • Projektopfølgning
 • Fagtilsyn
 • Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan og som udført dokumentation
 • 1-års og 5-års eftersyn

 

Særlige fokusområder

 • Reducering af fremtidige driftsomkostninger
Kategorier:
Kunde: Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) v/Domea
Lokation: Slangerup
Areal: 3.100 m2
Færdiggjort: 2017-2021
Værdi: 27,5 mio. DKK
Arkitekt: JJW Arkitekter

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?