Nyt idrætsdagtilbud, hvor kroppens betydning, leg, natur, bæredygtighed, kultur og fællesskabet er i centrum

Ny aldersintegreret daginstitution for 120 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på 1.080 m², opført på en 5.490 m² stor byggegrund, hvor naturen er omdrejningspunkt for udeliv og science

Den nye daginstitution fungerer som et idrætsdagtilbud, hvor kroppens betydning, leg, natur, bæredygtighed, kultur og fællesskabet er i centrum. Børnehuset har en fleksibel indretning, der tilgodeser variationer i børnegruppens sammensætning.

Bygningen udføres i lette robuste vedligeholdelsesvenlige ydervægselementer (træ/skifer), som giver en kortere byggeperiode, men også stiller større krav i forhold til at overholde energikrav i BR18. Det har derfor krævet installation af 95 m² solceller på taget.

EKJ har projekteret og udbudt:
– Konstruktioner, herunder geotekniske forundersøgelser, jordarbejder og bærende konstruktioner.
– VVS, herunder forsyningsledninger i jord, kloak, VVS og ventilation.
– El, herunder forsyningsledninger i jord, alle elinstallationer, ABA-, ADK- og solcelleanlæg samt CTS-styring af alle installationer i henhold til bygherrespecifikationer.
– Brandrådgivningen omfatter brand-strategirapport med tilhørende brandplaner
– Energirådgivningen omfatter energirammeberegning inkl. rapport
– Indeklimarådgivningen omfatter indeklimasimulering inkl. rapport.

Projektet er gennemført i 3D med digital kommunikation, projektering, udbud, tilbud og aflevering i projektweb.

EKJ har medvirket i projektfaserne Idéoplæg, Byggeprogram, Dispostionsforslag, Projektforslag, Forprojekt, Hovedprojekt, Projektopfølgning og Udførelse samt 1- og 5 års eftersyn.

EKJ’s ydelser

  • Forundersøgelser
  • Deltagelse i brugermøder
  • Projektering og udbud af jordarbejder, konstruktioner, VVS, ventilation og el
  • Brandrådgivning
  • Energirådgivning
  • Indeklimarådgivning
  • Projektopfølgning
  • Fagtilsyn
  • Som udført dokumentation
  • Mangelgennemgang

Tak for fotos til entreprenørfirmaet Georg Berg

Kategorier:
Kunde: Slagelse Kommune
Lokation: Jernbjerglunden 4, Slagelse
Færdiggjort: 2021
Arkitekt: Bjerg Arkitektur

Nordlundens Idrætshus