MHI Vestas A/S

Nye produktionsfaciliteter, herunder udvidelse, opgradering og tilpasning af Vestas i Nakskov. Udvidelse af læssehal, ombygning af kontorer samt opgradering af vingeopbevaringsområde til 80 meer vinger

Vindmøllefabrikanten Vestas i Nakskov er gennem en årrække blevet udvidet og er nu lejet ud til MHI Vestas A/S. EKJ Lindgaard har siden år 2000 udført ingeniørmæssige ydelser på udvidelse og ombygning af kontorer og velfærd samt vingefabrik og læssehal på i alt ca. 46.000 m². Derudover er der udført belægninger, afvanding og belysning på i alt ca. 150.000 m² samt konditioneringsfaciliteter til indfæstninger samt koordinering af forsyningsselskabers aktiviteter.

I 2015 genåbnede MHI Vestas fabrikken i Nakskov for vingeproduktion til 80 meter vinger. EKJ Lindgaard har projekteret tilpasningen af fabrikken til den nye produktion, hvor der bl.a. er etableret en walk-way og varetaget tilretning af vingeopbevaringsområde samt etablering af punktfundamenter for vingepakkesystemet.

EKJ Lindgaard har desuden været ansvarlig for ingeniørdiscipliner som:

  • Opgradering af vingeopbevaringsområde på ca. 120.000 m2
  • Opgradering af eksisterende hal til nyt produktionsapparat
  • Projektering af en ny dobbeltsporet svingkran
  • Etableret punktfundamenter for vingepakkesystem
  • Indretning af nyt produktionsområde for Spear produktion
  • Gennemgang af alle udenomsarealer på farbikkens område, med henblik på opgradering til de nye produktionsforhold

   

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af:
  • Konstruktioner
  • VVS
  • Ventilation
  • El
 • Fagtilsyn og projektopfølgning
 • Byggeledelse
 • Energioptimering
Kategorier:
Kunde: Vestas Wind Systems A/S, MHI estas Offshore Wind A/S
Lokation: Nakskov
Areal: 2.773 m2
Færdiggjort: 2014-2018
Værdi: 690 mio. DKK
Arkitekt: C. F. Møller A/S