Mærskbygningen

Udbygningen til Mærskbygningen af Panum er tegnet af C. F. Møller Arkitekter, som er totalrådgiver på projektet. Bygningen består af en stjerneformet underbygning med et 16 etager højhus. Udbygningen bliver på 35.000 m², heraf er de 30.000 m² laboratoriefaciliteter og fælles funktioner, 3.500 m² kantine og undervisningsfaciliteter og 1.500 m² auditorier. Budgettet er på 1,4 mia. kr.

Byggeriet bliver pioner på energiområdet i kraft af bl.a. Danmarks mest energieffektive laboratorier, hvor spildenergien fra ventilationen bliver genanvendt i bygningens samlede energiregnskab i en hidtil uset grad.

Bygherren ønsker, grundet projektets mange og komplekse tekniske anlæg, gennemført dokumenteret commissioning i udførelsesfasen, med særlig fokus på de tekniske anlæg. Dette for at sikre, at der kan afleveres funktionsdygtige og installationstekniske anlæg uden væsentlige mangler.

Det er endvidere en vigtig forudsætning, at udførelsesfasen forløber uden væsentlige gener for driften af de eksisterende bygninger. Byggeledelsen har ansvaret for gennemførelse af commissioning i udførelsesfasen.

Ydelser udført på projektet

 • Tredjepartskontrol af konstruktionsprojektet
 • Teknisk byggeledelse
 • Leder af commissioning

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

 • Indarbejdelse af alle væsentlige delterminer i udbudstidsplaner
 • Specificering af krav til eventuel entreprenørprojektering og organisering af godkendelse af entreprenørprojekter
 • Specificering af entreprisekrav ifm. commissioning
 • Veldefinerede grænseflader
 • Aftaler om afsætninger og kontrolmålinger ved landindspektør
 • Udarbejdelse af tilsynsplaner
 • Koordinering af myndighedskrav totalrådgiver/byggeledelse
 • Planlægning af brugerleverancer og kunstnerisk udsmykning
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet
Lokation: København
Areal: 35.000 m2
Færdiggjort: 2012-2017
Værdi: 1,4 mia. DKK
Arkitekt: C.F. Møller