Latinergården

Boligbyggeri opført som en randbebyggelse i tre til seks etager omkring et fælles gårdrum i Latinerkvarteret i Aarhus. Projektet er opført i totalentreprise og er blevet et attraktivt byggeri med nyopførelse og renovering af boliger, butikker og erhverv i 6 etager samt et nyt offentligt parkeringsanlæg

Hvor den gamle Maskinmesterskole i Latinerkvarteret i Aarhus tidligere havde til huse er er der blevet opført et attraktivt og moderne byggeri med private udlejningsboliger og butikker, opført som en randbebyggelse i tre til seks etager omkring et fælles gårdrum.

Byggeriet er på ca. 10.000 m² og omfatter nyopførelse af 7.400 m² boliger og renovering af 1.900 m² boliger.

Derudover er der, i stueetagen mod Borggade og i den bevaringsværdige bygning i Studsgade, opført 800 m² butikker og erhvervslokaler i gadeniveau, samt en offentligt tilgængelig parkeringskælder med plads til 160 biler.

På de øvrige 6 etager er der opført lejligheder på 2, 3 og 4 værelser.

I udformningen af de enkelte boliger blev der lagt vægt på at skabe rummelige boliger med godt lysindfald, som giver venlige og attraktive fysiske rammer.

Endvidere var velproportionerede rum, der giver mulighed for at etablere et ekstra værelse, højt prioriteret, så byggeriet imødekommer fremtidige indretningsbehov fra kommende beboere.

Bebyggelsen blev opført som et infill-projekt, som er tilpasset den øvrige bebyggelse i området, hvad angår bygningshøjder og proportioner.

Med fortætningen af Borggade vil området hovedsagelig blive anvendt til cityformål, med åbning af stueetagen til publikumsorienterede formål, og en bedre sammenknytning mellem Latinerkvarteret og Nørre Allé samt nye parkeringsmuligheder.

Byggeriet overholder energikrav i henhold til Bygningsreglementet 2015.

Ydelser udført på projektet

   • Programmering
   • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation og el
   • Projektopfølgning
   • Fagtilsyn
   • Byggeledelse
   • Brandteknisk rådgivning

 

Særlige fokusområder

   • Bæredygtighed
   • Energioptimering
Kategorier:
Kunde: Latin 3 Projektselskab ApS
Lokation: Aarhus
Areal: 10.000 m2
Færdiggjort: 2015-2018
Værdi: 140 mio. DKK
Arkitekt: Arkitema