Kultur- og bevægelsespark Høng

Kultur- og bevægelsespark Høng er en del af Lokale og Anlægsfondens tiltag “Nye tider – Nye haller”, der skal skabe eksempler på fremtidens løsninger til idrætshaller.

Nybyggeri af nye faciliteter i tilknytning til Høng Hallen, omhandlende ny multifunktionel idrætshal, kultursal, undervisningspavillon samt etablering af undvendig overdækning på ca. 1.000 m2 med forskellige træningsområder i tilknytning til hallens øvrige tilbud, i alt ca. 2.800 m2

Multisalen opføres som en klassisk 20×40 hal, Kultursalen er det kulturelle midtpunkt og bruges også til sport- og bevægelsesformål.

Mellem eksisterende faciliteter og de to nye haller opføres den overdækkede Mellemzonen på ca. 700 m2.

De to sale opvarmes via strålevarme, mellemzone via kombineret gulvvarme og konvektorer. Varmeinstallationer styres efter CO2 og temperatur i de enkelte zoner. De to sale ventileres mekanisk via hver deres aggregat. Luftmængden styres automatisk efter temperatur og CO2 niveau. På taget af multihallen etableres et ca. 100 m2 solcelleanlæg

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af konstruktioner
 • VVS
 • Ventilation
 • Afløb
 • El
 • Brand- og sikringsanlæg
 • Energi og indeklima
 • Brandrådgivning
 • Fagtilsyn og projektopfølgning

 

Særlige fokusområder

 • Et godt indeklima iht. alle parametre
 • Minimering af energi- og ressourceforbrug i hele byggeriets levetid
 • Gode bygnings- og rumløsninger i forhold til dagslys og solindfald som reducerer el- og varmebehovet
 • Høj grad af brugerinddragelse
Kategorier:
Kunde: Kalundborg Kommune
Lokation: Høng
Areal: 2.300 m2 + 1.000 m2 overdækning
Færdiggjort: 2016-2020
Værdi: 58,5 mio. DKK
Arkitekt: Elkiær + Ebbeskov og JJW

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?