KUA 3

EKJ har sammen med Arkitema og Balslev projekteret total om- og udbygning af Københavns Universitet, byggeafsnit 3 (KUA 3). I samme team er også projekteret Byggeafsnit 2 (KUA 2) og EKJ er endvidere totalrådgiver for det nye Karen Blixens Torv i tilknytning til byggeriet

Humaniora, Teologi, Datalogi og Jura samles i Ørestaden på Amager som Københavns Universitets Søndre Campus. Visionen for det samlede byggeri er at skabe et fremtidens universitet i verdensklasse med et stort fokus på bæredygtighed.

Af økonomiske og miljømæssige grunde, er væsentlige dele af de eksisterende bygningskonstruktioner genanvendt. Eksisterende fundamenter, søjler, bjælker, vægge og etageadskillelser er således bevaret og forstærket, hvor der er bygget nye etager ovenpå.

Det statiske system for nye konstruktioner er udført som eksisterende, præfabrikerede søjlebjælkesystem og beton-elementhuldæk suppleret med stabiliserende, præfabrikere-de betonelementer. Samtidig er konstruktionerne sikkerheds- og brandmæssigt opgraderet til gældende krav.

Energieffektivt byggeri med tekniske installationer

Et særligt konstruktivt tiltag er overdækning af en af de gamle gårdhaver hvor Jura’s 3-etagers høje videnscenter placeres. Taget over videnscentret er projekteret som en kraftig stålkonstruktion båret af betonudstøbte stålrørssøjler. Jura’s repræsentations-mødelokale udføres som en stålkonsstruktion ophængt i tagkonstruktionen.

KUA 3 er udført som et energieffektivt byggeri med et godt indeklima, hvor pejlemærker i Universitets- og Bygningsstyrelsens energi- og indeklimavejledninger er fulgt. For eksempel opfylder byggeriet kravene til lavenergiklasse 2015, og har dermed et beregnet energiforbrug på mindre end 41 kWh/m²/år. Bygningens energiforbrug er reduceret ved hjælp af målrettet projektering samt etablering af solvarme- og solcelleanlæg. Endvidere benyttes naturlig ventilation i så høj grad som muligt. Der er udarbejdet miljøplan for projektet, som er fulgt med status på alle miljøparametre ved alle faser.

For de tekniske installationer er der i forbindelse med færdiggørelsen foretaget performancetest (commissioning), hvor de forskellige anlæg er afprøvet sammen i normale og provokerede driftssituationer.

Ydelser udført på projektet

Projektering og fagtilsyn for:

 • Nedrivningsprojekt
 • Konstruktioner
 • Kloak
 • VVS
 • Ventilation
 • CTS
 • Miljøundersøgelser
 • Energi- og indeklima
 • Brandstrategi
 • Akustik
 • Teknisk byggeledelse og commissioning

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

 • Genanvendelse af eksisterende råhus
 • Implementering af bygherres krav til et energi-effektivt byggeri med godt indeklima
 • Idrifsætning af installationstekniske anlæg med en minimum af indkøringsproblemer
 • Anvendelse af 3D bygningsmodeller, kollisions- og konsistenskontrol og mængdeudtræk
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen (BYGST)
Lokation: København
Færdiggjort: 2011-2016
Værdi: 979 mio. DKK