KUA 2

På KUA 2 projektet har EKJ sammen med Arkitema og Balslev projekteret total om- og udbygning af Københavns Universitet, byggeafsnit 2, i  samme team er også projekteret Byggeafsnit 3 (KUA3).  EKJ er endvidere totalrådgiver for det nye Karen Blixens Torv i tilknytning til byggeriet.

Humaniora, Teologi, Datalogi og Jura samles i Ørestaden på Amager som Københavns Universitets Søndre Campus. Visionen for det samlede byggeri er at skabe et fremtidens universitet i verdensklasse med et stort fokus på bæredygtighed.

Af økonomiske og miljømæssige grunde, er væsentlige dele af de eksisterende bygningskonstruktioner genanvendt. Eksisterende fundamenter, søjler, bjælker, vægge og etageadskillelser bevares således og forstærkes, hvor der bygges nye etager ovenpå.

Det statiske system for nye konstruktioner udføres som eksisterende, præfabrikerede søjlebjælkesystem og betonelementhuldæk suppleret med stabiliserende, præfabrikerede betonelementer. Samtidig opgraderes konstruktionerne sikkerheds- og brandmæssigt til gældende krav.

Vi sætter nye standarder

Et nyt spændende arkitektonisk tiltag er skabelsen af et stort overdækket, 3-etager højt, indre universitetstorv. Taget over torvet er projekteret som en kraftig stålkonstruktion båret af betonudstøbte stålrørssøjler. Et meget synligt element på torvet er gangbroerne i to niveauer ophængt i tagkonstruktionen.

I forhold til mere traditionel projektering af undervisningslokaler, har der for KUA2 skulle opfyldes særlige akustiske krav i forbindelse med indretning af Musikvidenskab samt TV-studie og redigeringsrum for ITMEDIA og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

KUA2 er projekteret i 3D. Der er udarbejdet 3D-modeller i alle faser.

I forbindelse med selekteret stripning og nedrivning har EKJ udført forundersøgelser for og registrering af miljøgifte; PCB, as-best og bly samt radonmålinger.

Ydelser udført på projektet

 • Projektering og fagtilsyn
 • Nedrivningsprojekt
 • Konstruktioner
 • Kloak
 • VVS
 • Ventilation
 • CTS
 • Miljøundersøgelser
 • Energi- og indeklima
 • Brandstrategi og akustik
 • Teknisk byggeledelse

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

 • Genanvendelse af eksisterende råhus
 • Særlige lydkrav i forbindelse med musikøvelokaler, TV-studie og redigeringsrum
 • Implementering af bygherres krav til et energieffektivt byggeri med godt indeklima
 • Idriftsætning af installationstekniske anlæg med et minimum af indkøringsproblemer
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen (BYGST)
Lokation: København
Færdiggjort: 2008-2013
Værdi: 979 mio. kr.