KU - Rammeaftale

EKJ har i perioden 1997-2014 haft rammeaftaler med BYGST og KU for store dele af Københavns Universitet, omfattende Nørre Campus og City Campus. Opgaverne omfattede årligt teknisk syn og tilstandsvurdering samt gennemførelse af vedligeholdelses- og ombygningsprojekter.

EKJ gennemførte årligt syn af tekniske installationer og konstruktive forhold inkl. prioritering og budget for vedligeholdelse.

Ombygnings- og renoveringsprojekter omfattede laboratorier, dyrestalde, auditoriefaciliteter, kontorer og møderum, kantine- og toiletfaciliteter m.v. Projekterne tog ofte sit udgangspunkt i interne flytninger og sammenlægninger og indebar ændringer af de konstruktive forhold, en helt eller delvis etablering af nye installationer samt gennemførelse af energibesparende tiltag. Bygningerne var i drift i byggeperioden.

Endvidere gennemførtes energiprojekter omfattende indledende vurdering af økonomi og besparelsespotentiale på baggrund af indgående kendskab til bygningernes brug og installationer, udarbejdelse af beslutningsnotatet samt gennemførelse af det konkrete energiprojekt.

Ydelser udført på projektet

 • Bygherrerådgivning
 • Årligt teknisk eftersyn med 10-årige vedligeholdelsesplaner inkl. budgettering
 • Vurdering af miljøforhold, arbejdsmiljøforhold og brandforhold
 • Projekteringsledelse
 • Procesfacilitering og brugerinddragelse
 • Projektering af vedligeholdelses- og ombygningsarbejder
 • Implementering af energibesparende tiltag
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinering

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

 • Brugerkoordinering og -facilitering i bygninger i drift

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Københavns Universitet KU og Bygningsstyrelsen BYGST
Placering: København
Areal: Ca. 514.000 m2
Byggeperiode: 1997-2016
Værdi: -
Arkitekt: Rørbæk & Møller, Arkitema, JJW, C.F. Møller, Erik Møller m.fl.

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?