Københavns Universitet, laboratorier

Fortætning og opgradering af laboratorier under rammeaftaler med Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen i perioden 1997-2014 med gennemførelsen af en række ombygnings- og nyetableringsprojekter med tilhørende laboratorier og dyrestalde

Nørre Campus:

   • Panum – herunder Sundhedsvidenskabeligt Fakultet og Tandlægehøjskolen
   • Københavns Biocenter
   • Farmaceutisk Fakultet
   • Teilumbygningen – herunder retsmedicinsk Institut
   • H.C. Ørsteds Instituttet – Kemisk Institut
   • August Krogh Instituttet – Biologisk Institut
   • Zoologisk Institut

 

City Campus:

   • Sølvtorvskomplekset – GeoGenetics
   • Geologisk Museum

Laboratorieprojekterne omfattede om- og nyetablering af behovsstyret ventilation til møde- og kontorfaciliteter foruden individuelt tilpassede ventilationsløsninger i specielle miljøer som GMO-klassificerede områder, renrum, RF-skærmede rum, elektrofysiologiske laboratorier samt rum med krav til indeslutningsklasser – BSI.

Krav til fleksibilitet og foranderlighed er implemteret i plan- og installationsprincipperne. Projekterne er energiscreenet for implementering af mulige energitiltag.

Udvalgte projekteksempler:

   • Panum – Ombygning og nyetablering af GMO-klasse 1 og 2 laboratorier, isotoplaboratorier, elektrofysiologi, elektronmikroskopi m.m 6.445 m2, 2007-2013
   • Panum – Udskiftning/energibespareprojekt af ventilatorer på 22 dyrestaldsanlæg, i alt 3.800 m2, med maksimalt nedluk på 4 timer af hensyn til dyrene, 2012-2014

Ydelser udført på projektet

   • Bygherrerådgivning
   • Procesfacilitering og brugerinddragelse
   • Projekterings- og projektledelse
   • Budgettering og regnskabsoprettelse
   • Vurdering af miljøforhold, arbejdsmiljøforhold og brandforhold
   • Vurdering af planløsninger i forhold til rumklassifikationer
   • Implementering af energibesparende tiltag
   • Projektering, udbud og kontrahering, fagtilsyn og byggeledelse for konstruktioner, VVS, køl, ventilation, rumautomatik, el, ABA, CTS, rengasser, kryogenanlæg mv.
   • Aflevering og økonomiafslutning
Kategorier:
Kunde: Københavns Universitet, laboratorier
Lokation: København
Areal: 514.000 m2
Færdiggjort: 2002-2014