Kløvermarken Pumpestation

Kløvermarken Pumpestation er Danmarks største pumpestation for pumpning af spildevand. Stationen skal pumpe spildevand fra Kløvermarksvej på Amager til Renseanlæg Lynetten.

Pumpestationen består af en ny underjordisk pumpekælder med en diameter på ca. 35 meter og en dybde på ca. 10 meter. Byggegrubens bund er 8 m under grundvandsspejl og dimensioneret for 10 m’s grundvandstryk.

I umiddelbar tilknytning til pumpe-stationen etableres 2 stk. ca. 24 meter høje tryktårne, hver med en diameter på ca. 5 meter, et ventil-bygværk samt et tilløbsbygværk.

Pumpestationen udføres som en insitustøbt betonkonstruktion og opdriftssikres med permanente jordankre fastgjort i bundpladen.

Konstruktionerne udføres i ekstra høj konsekvensklasse CC3+ som anvendes, hvor konsekvenserne ved et evt. svigt i konstruktionerne ville være meget alvorlige.

EKJ’s ydelser omfatter projektering af konstruktioner for alle bygværker samt udarbejdelse af 3D modeller for alle konstruktioner.

3D modellerne bruges i følgende processer:

  • Simulation, teknisk analyse med input til FEM-beregningsprogram (ROBOT)
  • Geometriske tjeks
  • Dataudtræk – kvalitetssikring og mængder
  • Model til bygherren

   

Pumpestationen skal erstatte den eksisterende pumpestation fra 1901, der ligger ved siden af.

Ydelser udført på projektet

Projektering af:

   • Projektering af betonkonstruktioner
   • Udarbejdelse af 3D-beregningsmodeller
   • FEM-modellering
   • Bygbarhedsvurderinger
   • Risikovurderinger

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

   • Vandtætte konstruktioner
   • CC3+ byggeri (konstruktioner i ekstra høj konsekvensklasse)
Kategorier:
Kunde: HOFOR
Lokation: København
Areal: 10 m dyb, 35 m i diameter
Færdiggjort: 2015-2016
Værdi: 42,7 mio. DKK (betonentreprisen)
Arkitekt: C.F. Møller