Hotel Copenhagen Island

Nybyggeri af Hotel Copenhagen Island opført på kunstig ø ved Kalvebod Brygge
Byggeriet omfatter opførelse af hotel med 326 værelser, foyer, konferencefaciliteter og restaurant. Herudover 64 parkeringspladser i kælderplan samt to broer til “hoteløen”. Hotel Copenhagen Island, der er pælefunderet, er primært opført med præfabrikerede betonelemener, og er forsynet med præfabrikerede badekabiner.

EKJ har ydet rådgivning vedrørende konstruktioner og VVS, herunder havvandskøling.

Hjørnetårnets bærende konstruktion er enestående på grund af den ydre skal, der udføres af 22 meter høje forspændte betonsøjler. Imellem disse monteres betonbjælker, og til slut spændes det hele sammen vandret med over 150 ton i hvert bjælkeniveau. Alternativet til denne usædvanlige konstruktion var en pladsstøbt konstruktion, hvilket både økonomisk og tidsmæssigt ville have været en langt mindre attraktiv løsning.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering og fagtilsyn
  • Konstruktioner
  • VVS-installationer
Kategorier:
Kunde: Arp Hansen Hotel Group
Lokation: København
Areal: 13.500 m2
Færdiggjort: 2005-2006
Værdi: -