Ny velfærdsbygning til kloakarbejdere

Opførelse af velfærdsbygning med kontor-, møde-, omklædnings-, bade-og fitnessfaciliteter, kantine m.m. og garageanlæg for HOFOR kloakarbejdere samt udearealer med LAR-løsning/forsinkelsesbassiner

Projektet omfatter:
– Opførelse af en l.200 m² stor velfærdsbygning i to etager for HOFOR kloakarbejdere med terrasse og mindre haveanlæg
– Nedrivning af et eksist. garageanlæg
– Opførelse af nyt garageanlæg
– Etablering af omkringliggende 1.500 m² udearealer med 3 forsinkelsesbassiner/LAR-løsning

Velfærdsbygningen omfatter:
Stueetage: Kantine, kontorer, møderum, garderober og toiletter, teknikrum og uren trappe til 1. sal
1. sal: Omklædnings- og badefaciliteter, sauna, fitnessrum, samtalerum, massagerum, te-køkken, tillidsmandskontor, møderum, teknikrum, vaskerum, og rengøringsdepot.

Garageanlægget omfatter en 200 m² garage med plads til 8 varebiler.

EKJ har udarbejdet forprojekt og udbudsprojekt for ingeniørfagene:
– Konstruktioner; Velfærdsbygningen er opført i 2 etager og er direkte funderet. Ydervægge er skalmurede bagvægselementer, etagedæk er huldæk som spænder frit mellem langsgående facader. Tagkonstruktioen er et shedtag med skråtstillede stålkasettedæk som ligeledes spænder frit mellem langsgående facader. Tagbelægning er et Sedum tag.
– VVS, herunder afløb fra bygninger og forsinkelsesbassiner, brugsvandsanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg
– El, herunder forsyning, tavler, føringsveje, belysning og i velfærdsbygningen tillige Adgangskontrolanlæg (ADK), Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) og Building Management System (BMS).

Velfærdsbygningen overholder energikrav i henhold til BR 2015.

Der er etableret solcelleanlæg på tag og bygningerne opvarmes med overskudsvarme fra Kløvermarkens Pumpestation, som ligger ved siden af Bygningerne.

Fotograf Jørgen True

Kategorier:
Kunde: HOFOR
Lokation: Herjedalsgade 7, 2300 København S
Areal: 1.200 m²
Færdiggjort: 2019
Arkitekt: C.F. Møller