Herlevgårdsvej

Herlevgårdsvej – Renovering af almennyttige boliger i Boligforeningen 3B’s afdeling 1012 Herlevgårdsvej omfattende klimaskærm, boliger og udearealer for 2 3-etagers boligblokke opført i 1954. Renoveringen er gennemført med en blok i drift, en blok uden beboere og med støtte fra Landsbyggefonden

EKJ projekterede alle ingeniørarbejder, herunder konstruktioner, vvs-installationer og el-installationer og førte fagtilsyn med egne arbejder.

Arbejder Blok 1:

   • Klimaskærm:
    • Udskiftning af alle vinduer
   • Boliger:
    • Renovering af blokkens boliger, herunder montering af nye køkkener og renovering af toiletter og bad
    • Udskiftning af varmt- og koldt-vands-installationer samt el-installationer i forbindelse med køkkener og badeværelser

Arbejder Blok 2:

     • Klimaskærm:
      • Nyt tag med kviste og tagvinduer
      • Efterisolering af gavle og facader
      • Etablering af nye altaner
      • Etablering af niveaufri adgang til boliger i stueetagen
     • Boliger:
      • 27 boliger er sammenlagt til 18 boliger, herunder inddragelse af indeliggende altaner og tagetage
      • Udskiftning af alle installationer, herunder varmt- og koldtvandsanlæg, ventilation samt el-installationer i begge blokke

Udearealer:

     • Grønning omlagt til rekreativt haveanlæg efter beboernes ønsker.

Energiforbruget er væsentligt nedbragt ved efterisolering af facader på begge blokke samt isolering af nyt tag på blok 2.

Ydelser udført på projektet

 • El-installationer
 • Konstruktioner
 • VVS-installationer
 • Fagtilsyn
Kategorier:
Kunde: Boligforeningen 3B
Lokation: Herlev
Areal: 2.950 m2
Færdiggjort: 2013-2017
Værdi: 22 mio. DK i alt
Arkitekt: Bornebusch