Gl. Hellerup Gymnasium

Gl. Hellerup Gymnasium. Etablering af 1.200 m2. sportshal nedgravet ca. 7 m i eksisterende skolegård, hvor den krumme tagflade danner en træbeklædt bakke

Idrætshallen er forbundet til de omgivende skolebygningers kælderetager og til terræn med 4 underjordiske tunneller.

Konstruktionerne, der er permanent vandtrykspåvirkede, består for den nedgravede dels vedkommende af svære vinkelstøttevægge i armeret beton og gulve er forankrede med jordankre.

Tagkonstruktionen består af varierende krumme limtræsdragere, en 60 mm støbt overbeton samt et dobbeltkrumt plankedæk.

Konstruktionen er delvist opvarmet med et større jordvarmeanlæg placeret på boldbaner. Herudover er der etableret solfangeranlæg på tagkonstruktionen af den eksisterende bygning.

Projektet var et af de tre nominerede til Dansk Betons In-Situ pris 2013 og er vinder af Den Danske Lyspris 2013.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af Anlægsarbejder, Konstruktioner, VVS og El
  • Vandtæthed af konstruktioner under primært grundvandsspejl
  • Fundering af eksisterende bygninger i forhold til dybe tætliggende udgravninger under fundamentsniveau
  • Sikkerhed: Skole i drift, med etablering af adgangsforhold og redningsveje
  • Kompleks og utraditionel dobbeltkrum tagkonstruktion
  • Store krav til ventilation og brandsikring
Kategorier:
Kunde: Hellerup Gymnasium
Lokation: Hellerup
Areal: 1.200 m2
Færdiggjort: 2012-2013
Værdi: -
Arkitekt: BIG-arkitekter