FSB Brønspark

Brønspark – renovering af bevaringsværdig almen boligbebyggelse i Brønshøj opført i 1941 – 1942. Projektet omfatter 14 rækkehusblokke med i alt 195 boliger, som alle er beboede i udførelsesfasen.

Brønspark eller Hegnshusene består af 195 almene boliger opført som 2-etages rækkehuse fordelt på i alt 14 blokke. Hver anden bolig vender med terrassen mod hhv. øst eller vest.

Renoveringen omfatter:

   • Udskiftning af 9.420 m² tag
   • Udskiftning af vinduer, hoveddøre og terassedøre
   • Etablering af ventilation med varmegenvinding og med decentrale ventilationsaggregater, et pr. bolig
   • Udskiftning brugsvandinstallation inklusive hovedforsyningsrør i kældre, sanitet og blandingsbatterier samt udskiftning af faldstammer og gulvafløb
   • badeværelsesrenovering, nye toiletter og håndvaske
   • I forbindelse med miljøsaneringsarbejder etableres der lukkede udluftningskanaler gennem kældre for udluftning af krybekældre
   • El-arbejder i forbindelse med ventilationsanlæg og emhætter
   • Rådgivning i forbindelse med konstruktioner omfatter bæreevnevurdering af etageadskillelser i forbindelse med etablering af nye installationer

 

EKJ har rådgivet vedrørende energioptimering af installationer ved udførelse af:

  • Energiberegning i forbindelse med energioptimering af brugsvandsinstallationen for varmt vand samt ventetidsberegning
  • Undersøgelser af fordele og ulemper ved centrale kontra decentrale ventilationsaggregater

EKJ har deltaget i brugersamarbejde i projekteringsfasen ved en række møder med beboerrepræsentanter hvor blandt andet etableringen af mekanisk ventilation og dettes betydning for boligens indretning og indeklima blev fremlagt og drøftet.

Arbejderne udføres med etapeopdeling for tilpasning til byggerytmen af miljøsaneringsarbejder.

EKJ's ydelser

 • Registrering og tilstandsvurdering
 • Deltagelse i brugersamarbejde
 • Projektering og projektopfølgning af konstruktioner, vvs og el
 • Energioptimering
 • Udbud og kontrahering af ingeniørfag
 • Fagtilsyn
 • Mangelgennemgang og aflevering
 • D&V manual og som udført dokumentation
 • 1 og 5-års gennemgang

 

Særlige fokusområder

 • Hensyn til beboere i udførelsesfasen
 • Bestemmelser for bevaringsværdigt byggeri
Kategorier:
Kunde: FSB (Foreningen Socialt Boligbyggeri)
Lokation: Brønshøj
Areal: 18.232 m²
Færdiggjort: 2023
Værdi: 90 mio. DK i alt
Arkitekt: JJW Arkitekter