Frydenlundsvej - cykelsti og vejprojekt

Frydenlundsvej – EKJ har været totalrådgiver for projektering af cykelsti på begge sider af vejen. Det er en trafikeret skolevej med både bil- og bustrafik samt mange cyklister. Projektet havde til formål at øge trygheden for cyklisterne på vejen.

EKJ har fungeret som totalrådgiver for Rudersdal Kommune til udarbejdelse af detailprojekt, herunder vejgeometri, afmærkning, skiltning, afvanding, ledningsplan, belægningsdimensionering, jordberegning samt udbudsmateriale.

Grundet begrænset vejprofil var det ikke muligt at anlægge cykelsti og fortov, når vejreglerne skulle overholdes. Frydenlundsvej blev derfor ombygget med delt sti på den sydlige side og fællessti på nordlige side.

Frydenlundsvej var samtidig plaget en del af busser og andre trafikanter som ikke overholdte hastighedsbegrænsningen på 50 km/t. Dette resulterede i anlæggelse af 4 sæt pudebump på strækningen samt en anbefalet hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Pudebump blev valt for at sikre tilstrækkelig komfort for buschauffører og -passagerer i rutebusserne.

Der er forsøgt anvendt eksisterende afvanding og vejbelysning for at undgå unødvendigt meget indvirken på arealerne omkring Frydenlundsvej.

Projektet involverede mange myndigheder og interessenter, herunder trafikanter, cyklister, grundejere/beboer, ledningsejere, Politiet, Rudersdal Kommune og Movia.

Ydelser udført på projektet

  • Geometri og vejprojektering
  • Belægningsdimensionering
  • Afvanding
  • Skilte og kørebaneafmærkning
  • Udbudsmateriale
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Støttemur
Kategorier:
Kunde: Rudersdal Kommune
Lokation: Trørød
Areal: -
Færdiggjort: 2018
Værdi: 6 mio. kr.