Filosoffen Holstebro

Opførelse af ny daginstitution for Holstebro Kommune med plads til 36 vuggestuebørn og 112 børnehavebørn,hvoraf 12 pladser er reserveret til børn med særlige behov, i alt 148 børn

Retningslinierne for den nye daginstitution var fastlagt ud fra et ønske om at opføre en institution af god kvalitet, således at byggeriet bevarer sin værdi i fremtiden. Der var samtidig lagt vægt på, at drift‐ og vedligeholdelsesudgifterne skulle begrænses i videst muligt omfang.

Byggeriet overholder BR10, Energiklasse 2015, og på enkelte bygningsdele, hvor det var økonomisk muligt, energiklasse 2020.

Det var en forudsætning, at den eksisterende børnehaves hovedbygning skulle kunne anvendes, mens opførelsen af den nye institution pågik og først efterfølgende blev nedbrudt, da byggeriet var ibrugtaget.

Institutionen kan samlet set rumme 148 børn. Heraf udgør vuggestuens kapacitet 36 børn og der er 12 pladser til børn med særlige behov. Medarbejderstaben er ca. 30‐33 ansatte. I projektet indgik udeområder, hvor der blev indrettet legepladser på terræn og på institutionens tag. Daginstitutionen kobles på en kommende broforbindelse, der på sigt forbinder VIA Holstebro og daginstitutionen med det kommende Center for Sundhed Holstebro.

Institutionens nærhed og sammenhæng til VIA skal blandt andet muliggøre synergi med VIAs uddannelser og aktiviteter, herunder kan institutionens personale følge med i den seneste forskning på det pædagogiske område og de pædagogstuderende kan høste erfaring fra institutionen.

Projektet var én af tre finalister i Børne- og Socialministeriets kåring af årets dagtilbud 2018.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, el og kloak
  • Udbud af CTS- og nedbrydningsentreprisen
  • Fagtilsyn og projektopfølgning
  • 1-års gennemgang

 

Særlige fokusområder

  • Fleksibilitet
  • Inklusion
  • Nærvær
Kategorier:
Kunde: Holstebro Kommune
Lokation: Holstebro
Areal: 1.500 m2
Færdiggjort: 2015-2018
Værdi: 22,9 mio. DKK
Arkitekt: RUM Arkitekter