Engesvang Børnehus

Opførelse af integreret daginstitution for Ikast-Brande Kommune med plads til 130 børnehavebørn.

Projektet omfatter opførelse af ny integreret daginstitution normeret til 130 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn og 30 ansatte, i alt 1.500 m². Daginstitutionen er underopdelt i tre børnehavegrupper samt en vuggestuegruppe, med tilhørende fællesarealer, birum og personalefaciliteter. I tilknytning til daginstitutionen er anlagt udearealer med ankomst og parkeringsforhold samt aldersopdelte legepladser.

Energiramme opfylder krav til nybyggeri i BR18.

Bygningen er opført som et trefløjet længehus med et asymmetrisk sadeltag, der afspejles i tre markante gavlmotiver. Taget er udført med et dybt udhæng, som skaber en loggia omkring huset og skærmer bygningen for sol og regn. Dybe nicher i bygningskroppen skaber en serie af større overdækkede uderum samt ekstra solafskærmning mod syd. Fællesområdet “Skovsalen” går centralt gennem huset med køkkenet som centrum. Skovsalen understreger bygningens placering i område med fredskov ved et åbent tagrum med synlige gitterkonstruktioner i lyst, overfladebehandlet træ.

Foto: RUM Arkitekter, Jakob Lerche

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af:
  • Deltagelse i brugermøder
  • Fagtilsyn og projektopfølgning
  • Brandrådgivning
  • Energirammeberegning
  • Indeklimasimulering
  • Arbejdsmiljøkoordinering

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Areal: 1.500 m2
Byggeperiode: 2017-2020
Værdi: 22 mio. DKK
Arkitekt: RUM Arkitekter

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?