DTU Fysik, Bygning 306

EKJ har hjulpet DTU med at omdanne fire traditionelle auditorier til to eksperimentelle og moderne læringsmiljøer.

EKJ har fra 2017-2021 været fast rådgiver på udviklingen af DTU’s bevaringsværdige campusbyggeri fra 60’erne. Her har både høje ambitioner til bæredygtighed og hensynet til arven fra arkitekterne Eva og Nils Koppel vægtet højt.

Derfor har DTU så vidt muligt søgt at renovere frem for at bygge nyt, og et af renovationsprojekterne omfatter bygning 306, der ligger centralt på DTU ud mod Matematiktorvet.

Indretningen skal hjælpe de innovative tanker på vej
Her har opgaven være at transformere fire klassiske auditorier til to store eksperimentelle læringsmiljøer. Resultatet er blevet nytænkende undervisningslokaler med dobbelt rumhøjde, værkstedsstemning og en lang balkon, der kan bruges til at udføre forsøg. Lokalerne bliver primært brugt af de fysikstuderende, men de er fleksibelt indrettet uden faste opstillinger til forsøg, så de nemt kan tilpasses forskellige holdstørrelser, undervisningsformål og eksperimenter.

Den nye indretning er tænkt til at hjælpe de innovative tanker på vej, og indretningen gør det også muligt at gå fra klassisk formidling til undervisning, hvor de studerende lærer ved at prøve tingene af.

Indeklimaet har fået et markant løft
Renoveringen er sket med løbende input fra de studerende, og bygningens øvrige auditorier har også gennemgået en renovering, så de er blevet opdateret til nutidige behov.

Et vigtigt led i renoveringen har været at optimere lys, akustik og ventilationsforholdene i bygningen, så indeklimaet fik et markant løft. De ventilationstekniske løsninger er således blevet udviklet, så de kan sikre et godt termisk og atmosfærisk indeklima – og det har krævet lidt ingeniørteknisk snilde.

”Der er altid behov for mere ventilation, når vi renoverer gamle bygninger, og det er en udfordring at få plads til. De eksisterende konstruktioner på DTU var jo dimensioneret, så de lige præcist kunne holde til den anvendelse, der var forudsat ved opførelsen i 60’erne – og i nogle tilfælde har de fra start ligefrem vist sig at være underdimensioneret. Så når der er behov for at etablere store nye åbninger til større ventilationskanaler, skal vi sikre, at de eksisterende konstruktioner har tilstrækkelig bæreevne, og det kan give behov for omfattende forstærkninger,” siger konstruktionsingeniør i EKJ, Anders Gutmann Madsen.

Slut med lang efterklang
Der har også været stort fokus på at forbedre akustikken i bygningen. Efterklangene i flere af de eksisterende undervisningslokaler- og auditorier var tidligere så lange, at de studerende skulle koncentrere sig meget for at få alle ord med, når der var forelæsninger,. Derfor er der blevet arbejdet meget på at styrke lyden i undervisningslokalerne.

Igennem hele renoveringen har der været stort fokus på bæredygtighed, der udover forbedret indeklima bl.a. omfatter nye vinduer i lavenergiglas, fokus på genanvendelse af tekniske anlæg og bygningsdele og forbedret tilgængelighed for handikappede.

 

Der er altid behov for mere ventilation, når vi renoverer gamle bygninger, og det er generelt en udfordring at få plads til. De eksisterende konstruktioner på DTU var jo dimensioneret, så de lige præcis kunne holde til den anvendelse, der var forudsat ved opførelsen i 60’erne – og i nogle tilfælde har de fra start ligefrem vist sig at være underdimensioneret. Det har krævet lidt ingeniørmæssig snilde at håndtere. 

Anders Gutmann Madsen, konstruktionsingeniør i EKJ

Ydelser udført på projektet

   • Programmering af brugersamarbejde
   • Miljøsanering af byggematerialer
   • Registrering, projektering, udbud, kontrahering og projektopfølgning for konstruktioner, vvs og el (3D/BIM)
   • Deltagelse i commissioningprocessen
   • Brandrådgivning
   • Arbejdsmiljøkoordinering B
   • Byggeledelse og koordinering af bygherreleverancer
   • fagtilsyn
   • Mangelvaregennemgang og aflevering
   • D&V-manual og som udført dokumentation
   • 1- og 5-års gennemgang
Kategorier:
Kunde: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Areal: 1.570 m²
Færdiggjort: 2021
Værdi: 55,5 mio. DKK
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter