Energioptimering i laboratoriebygninger, som var i drift i udførelsesfasen

Projekt er udført under rammeaftale med DTU og omfatter arbejder i laboratorier inkl. energiberegning og -renovering i bevaringsværdige bygninger fra før 1970, som var i drift i udførelsesperioden

Projektet omfatter DTU udvalgte bygninger med forventeligt potentiale for energirenoveringer.  Bygningerne er en bred vifte af kemilaboratorier og værksteder. Indledende har EKJ gennemført energiscreening af tekniske installationer herunder vvs, ventilation og el i bygningerne 113, 115, 119, 206, 207, 222, 223, 306, 375, 423 og 427 med henblik på med henblik på identificering af muligheder for energibesparelser og udarbejdelse af energisparekatalog. Efterfølgende har EKJ analyseret de indsamlede data og udarbejdet potentialeberegninger som grundlag for udarbejdelsen af detaljeret besparelseskatalog og budgetter for hver bygning.

På baggrund af energisparekataloget er 10 laboratorie- og værkstedsbygninger, omfattende hhv. bygning 113, 115, 206, 207, 222, 223, 306, 375, 423 og 427 udvalgt til renovering.

EKJ har været projekteringsleder og har udarbejdet projektforslag og hovedprojekt samt udførelsestidsplan, udbud, tilsyn, mangelgennemgang i tæt samarbejde med brugere og bygherren for energirenovering af procesventilationsanlæg, VVS‐anlæg og belysningsanlæg.

Bygningerne var i drift i udførelsesperioden.

Ventilation:
– Udskiftning af remtrukne ventilatorer til EC-ventilatorer
– Udskiftning af aggregater til nye med EC-ventilatorer og varmegenvinding
– Etablering af behovsstyring (VAV)
– Optimering af luftmængder.

VVS-anlæg:
– Udskiftning af pumper.
– Udskiftning af varmluftblæsere til radiatorer

Belysning:
– Armaturer
– Styring

De konkrete besparelser er beregnet til i alt 1.179.531 kWh.

EKJ’s ydelser

 • Projekteringsledelse
 • Bygherrerådgivning
 • Brugersamarbejde
 • Kortlægning og energiscreening
 • Udarbejdelse af besparelseskatalog
 • Programmering og projektering af konstruktioner, vvs og el
 • Udbud og kontrahering
 • Projektopfølgning
 • Mangelgennemgang og aflevering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
Kategorier:
Kunde: Danmarks Tekniske Universitet
Lokation: Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Færdiggjort: 2019
Arkitekt: Igen

DTU