DTU Energi

Renovering/ombygning og miljøsanering af 6.300 m² kontorer, mødelokaler, laboratorier og støttefunktioner i bygningerne B301 og B309 på DTU Lyngby Campus med det formål at samle og skabe bedre forskningsfaciliteter for DTU Energi.

Projektet skal samle og skabe bedre forskningsfaciliteter for DTU Energi, og er led i DTU’s plan for skabelse af et miljø på Lyngby Campus, der understøtter tværfagligheden blandt universitetets forskere, erhvervsfolk og studerende.

Projektet gennemføres under DTU’s samarbejdsmodel Integreret Byggeri, i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem DTU, Entreprenør og Rådgiver. Samarbejdsformen skal sikre, at alle relevante kompetencer fra start til slut bliver integreret i udviklingen af projektet. Herunder er der søgt prækvalifikation og afgivet tilbud af teamet C.C. Brun Entreprise, Rørbæk & Møller og EKJ.

Ingeniørarbejderne omfatter:

  • Nedrivning og miljøsanering af eksisterende bygningsdele, herunder registrering af miljøkritiske stoffer og projektering af miljøsaneringen
  • Renovering af installationer for VVS, ventilation, gasarter, stinkskabe, LAF bænke
  • Renovering af elinstallationer, herunder forsyning, tavler, belysning, PDS/IT, CTS/BMS
  • Energioptimering, herunder etablering af varmegenvinding på ventilationsanlæg, etablering af lysstyring og udskiftning af belysningsarmaturer
  • Arbejdsmiljøkoordinering P og B
  • Commissioning af tekniske installationer

Installationsprincippet tager udgangspunkt i robuste tekniske løsninger, der prioriterer minimalt energiforbrug og stor fleksibilitet i indretning og fremtidige ombygning af laboratorierne.

Læs udpluk af vores projekter her

Ydelser udført på projektet

       • Registrering af installationer
       • Projektering af nedrivning og miljøsanering, konstruktioner, VVS, ventilation, laboratorieinstallationer, el og CTS/BMS
       • Energioptimering
       • Fagtilsyn
       • Arbejdsmiljøkoordinering P+B
       • Commissioning

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Placering: Lyngby
Areal: 6.300 m2
Byggeperiode: 2017-2020
Arkitekt: Rørbæk & Møller ApS

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?