Copenhagen Plant Science Centre

CPSC – Etape 1 og 2 af nyt byggeri til Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE på Frederiksberg. Byggeriet er forbundet til fakultetets eksisterende bygning ”Højhuset” og skal samle forskning og uddannelse inden for plantebioteknologi

Byggeriet er et særdeles ambitiøst og spektakulært laboratoriebyggeri, som foruden de konstruktive udfordringer i forbindelse med den plante- og celleformede planløsning også byder på skærpelser i forhold til krav til vibrationer i de stabiliserende og bærende konstruktionerne, energirammekrav for 2015, skærpede indeklimakrav, svært bestykkede laboratorier samt integration med eksisterende byggeri.

Udover gængse installationer projekterer EKJ særinstallationer i laboratorie- og undervisningsområder, herunder procesventilation, proceskøling, udsugningsanlæg for kemikalieskabe og stinkskabe, ionvand, trykluft samt rengasser både som central forsyning med flaskegasstation i eksisterende flaskegascentral, samt delvise, decentrale forsyninger.

1. etape omfatter 7.085 m² laboratorie-, undervisnings- og kontorfaciliteter, herunder bl.a. auditorium med plads til 200 personer, molekylært biolab, GMO mikrobiologi laboratorium, kemikalierum, sonikatorrum, sterilrum, elektroforeserum med PCR-maskiner og NMR laboratorium med tilhørende massespektrometre.

2. etape omfatter 5.795 m² kontor-, kantine, kantine- og mødefaciliteter, forskningslaboratorier i GMO-klasse 1. 4. sal indrettes som et væksthus og disponeres med bl.a. fuldautomatiske væksthusfaciliteter.

Der er udarbejdet 3D-modeller for alle fag fra projektforslagsfase til hovedprojekt. Der er gennemført digitalt udbud med mængder baseret på 3D-modellerne, og licitation via Byggeweb Udbud.

Ydelser udført på projektet

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Vibrationsfrie konstruktioner
  • Skærpede indeklimakrav
  • Energirammekrav 2015
  • Svært bestykkede laboratorier
  • Integration med eksisterende byggeri

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Placering: København
Areal: 7.085 m2
Byggeperiode: 2011-2018

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?