Carlsberg - Nyt Hovedsæde

Projektet Carlsberg – Nyt Hovedsæde opføres i Carlsberg Byen ved den gamle Carls Jakobsens Have. Byggeriet viderefører Carlsbergs tradition for byggeri af høj kvalitet og opføres med grønne, terrasserede tage, solenergi og i energiklasse 2020.

Hovedsædet placeres på en 26.000 m² stor grund i nord- og vestkanten af Carl Jacobsens Have samt vest for Gamle Carlsberg Vej. Projektet omfatter opførelse af 15.500 m² kontorer med plads til 700 medarbejdere, mødefaciliteter, auditorium, kantine med plads til 235 personer, produktionskøkken samt øvrige fællesfaciliteter og 7.700 m² parkeringskælder i tre etager under terræn.

Bygningen opføres med forskudte etager, der aftrapper højden i forhold til det omgivende byggeri, herunder Carls Villa og Carlsberg Museum, og giver plads til etablering af tagterrasser og grønne tage med forsinkelse af regnvandsafledning.

Byggeriet skal overholde Bygningsklasse 2020 og projekteres med fokus på energimæssig, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, og der opsættes solceller på de grønne tage.

EKJ yder bygherrerådgivning helt fra de indledende overvejelser om byggeriet og frem til aflevering og ibrugtagning af det færdige byggeprojekt. Målet er et samarbejde med bygherren og byggeriets rådgivere, som bygger på tillid, faglighed og et fælles ønske om at varetage bygherrens interesser gennem hele byggeprocessen. Alle involverede parter arbejder ud fra definerede retningslinjer, der skal sikre, at byggeprocessen forløber let og gnidningsfrit.

Ydelser udført på projektet

 • Bygherrerådgivning omfattende::
  • Opfølgning på byggeprogram
  • Kontrahering med rådgivere
  • Deltagelse i bygherremøder
  • Faglig granskning i alle faseskift
  • Myndighedsbehandling
  • Prækvalifikation af entreprenører
  • Udbud, forhandling og kontrahering med entreprenører
  • Opfølgning på udførelse
  • Styring af økonomi
  • Afleveringsproces
  • Idriftsættelse af bygningen
Kategorier:
Kunde: Carlsberg A/S
Lokation: København
Areal: 15.800 m² kontorer og 7.700 m² P-kælder
Færdiggjort: 2019
Arkitekt: C.F. Møller