Bispebjerg Hospital - Akuthuset

På projektet Bispebjerg Hospital Akuthuset er Bispebjerg HEKJ sammen med Drees & Sommer Nordic, Munksgaard + Andersen Byghererådgivning og Sweco Architects bygherrerådgiver på det nye 70.500 m2 store somatiske hospital på Bispebjerg.

Det somatiske hospital skal rumme akut modtagelse, operation, røntgen og sengeafsnit.

EKJ har ydet rådgivning vedrørende konstruktioner, VVS- og el-installationer samt forsyning. EKJ har endvidere bidraget med målformulering for bæredygtighed for det nye hospital, som skal udføres til Bygningsklasse 2020, med de skrappeste danske energikrav i henhold til det danske bygningsreglement.

Bæredygtigheden skal følge Region Hovedstadens “Strategi og handlingsplan for bæredygtighed udvikling 2012 – 2015” med følgende indsatsområder:

  • Social bæredygtighed
  • Energi i drift
  • Materialer og affald under udførelse
  • Varmeforbrug og emissioner til vand under drift

Grundstrukturen for hospitalet tager udgangspunkt i en fælles akutmodtagelse, hvor hovedparten af patienterne fremover skal diagnosticeres for at skabe de mest effektive patientforløb for den akutte patient. Med en målsætning om både at effektivisere arbejdsgange og spare kvadratmeter er ikke mindst patient- og varelogistik i fokus.

Ydelser udført på projektet

  • Udarbejdelse af materiale til projektkonkurrence og gennemførelse af 2-faset projektkonkurrence med politisk deltagelse i dommerkomitéen
  • Bistand i forbindelse med målformulering for bæredygtighed
  • Rådgivning vedrørende konstruktioner VVS-installationer, el-installationer og forsyning
  • 1-års eftersyn og mangeludbedring
  • Drift og vedligehold
Kategorier:
Kunde: Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Lokation: København
Færdiggjort: 2013 - 2015
Værdi: 1,25 mia. DKK