Læring, leg og vandsport tæt på storbyen

Naturcenter Amager Strand – et helårsudflugtsmål for de 0-10 årige, hvor der med læring og leg kan formidles viden om Øresund og strandnaturen og Den Blå Foreningsby – bygninger til opbevaring af grej og udstyr for foreninger med aktiviteter til vands eller til lands på Amager Strand

De 3 bygninger er formet efter vind og vejr, og skaber med sine knækkede vinkler mulighed for læ og ophold på en blæsende dag. Bygningerne er funderet på indpumpet sandfyld, terrændæk er direkte funderet på gruspuder, vægge er udført som bindingsværksvægge og tag som tagkonstruktion med synlige limtræsbjælker. På tage er der etableret grønt tag med strandplanter.

EKJ har projekteret konstruktioner, VVS, ventilation, el, jordvarmeanlæg, solcelleanlæg og saltvandsanlæg for akvarier og vandborde samt varetaget byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering B og fagtilsyn.

Den Blå Foreningsby (1 bygning) – Bygningen (120 m²) indeholder depotplads til grej og udstyr, hvor foreninger kan leje sig ind, og hvor møde- og opholdsrum udgøres af en overdækket træterrasse, orienteret mod Øresund.

Naturcenteret (2 bygninger) – Bygning 1(265 m²) er selve naturcentret med undervisningsfaciliteter som akvarier, ”vandborde”, arbejdsborde, mikroskoper, udendørs vandniche med videre. Bygning 2 (115 m²) indeholder depoter til både og undervisningsgrej samt omklædning/bad og teknikrum.

I naturcenteret er der etableret et solcelleanlæg på tag samt et jordvarmeanlæg, som leverer varme til omklædning/bad i depotbygningen samt varmt vand til begge bygninger. Jordvarmeanlægget er etableret på strandsiden af bygningerne, hvor slanger er gravet 1,2 m ned under terræn og ført over til teknikummet i depotbygningen.

Luftfoto: Google 3D

EKJ’s ydelser

  • Projektering af konstruktioner, VVS, kloak, el, saltvandsteknik, jordvarmeanlæg og solcelleanlæg
  • Udbud
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering B
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen
Lokation: Øresundsstien 7, 2300 København S
Areal: Naturcenter i alt 380 m², Blå Foreningsby 120 m²
Færdiggjort: 2015
Arkitekt: JJW

Munke Mølle