Amager Fælled Skole

Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole i drift med etapevis genhusning. Projektet udføres i totalrådgivning og omfatter projektudvikling, helhedsrenovering samt udvidelse fra 3 til 4 spor og udvidelse af ”Fremtidens Fritidstilbud”

EKJ gennemfører i samarbejde med arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard og Thing & Brandt landskabsarkitekter helhedsrenovering og udbygning af Amager Fælled Skole.

Skolen, som er bygget omkring 1910, har 2 fredede hovedbygninger, og som en del af programmeringen foretages der værdisætning af bevaringsværdierne iht. Slots- og Kulturstyrelsen ”Vejledning til vurdering af fredningsværdier”.

Projektet omfatter:

  • Projektudvikling
  • Helhedsrenovering med hovedtemaerne Indvendig og udvendig genopretning/renovering, Modernisering, Energirenovering, Klimatilpasning, Indeklima og Tilgængelighed
  • Udvidelse med 1 spor til 4 spor
  • Udvidelse af “Fremtidens Fritidstilbud” med etablering af 180 nye fritidspladser.

 

Som en del af opfyldelsen af helhedsrenoveringens hovedtemaer udfører EKJ:

  • Energirenovering – Energirammeberegning samt energibetragtninger i forbindelse med renovering af eksisterende bygningsmasse
  • Indeklima – indeklimasimuleringer af udvalgte lokaler
  • Bæredygtighed
  • EKJ projekterer miljøsaneringen, som omfatter PCB, bly, asbest, kviksølv, radon mv., herunder sanering og nedrivning, samt håndtering og bortskaffelse af forurenede byggematerialer.

Ydelser udført på projektet

   • Overordnet planlægning
   • Udarbejdelse af program
   • EU-udbud af totalrådgivning
   • Udvælgelse af tilbudsgivere til videre parallelopdrag
   • Proces i forbindelse med dommerkomitéens arbejde
   • Udarbejdelse af dommerbetænkning
   • Udarbejdelse af budgetter og tidsplaner
   • Styring af entrepriseudbud i henhold til EU’s udbudsregler, herunder forhandling og kontrahering
   • Projektgranskning
   • Økonomi-, tids- og kvalitetsstyring
   • Gennemførelse af afleveringsforretning

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Amager Fælled Skole
Placering: København
Areal: 11.770 m2
Byggeperiode: 2009-2012
Værdi: 131,9 mio. kr.
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?