Amager Fælled Skole

Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole i drift med etapevis genhusning. Projektet udføres i totalrådgivning og omfatter projektudvikling, helhedsrenovering samt udvidelse fra 3 til 4 spor og udvidelse af ”Fremtidens Fritidstilbud”

EKJ har i samarbejde med arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard og Thing & Brandt landskabsarkitekter gennemført helhedsrenovering og udbygning af Amager Fælled Skole. Skolen består af et større bygningskompleks omfattende Nordskolen og Nordvillaen, Sydskolen og Sydvillaen og efter projektets gennemførelse også den ny bygning ved Sydskolen.

Skolens bygninger, som er bygget omkring 1910, er bevaringsværdige, og som en del af programmeringen er der foretaget værdisætning af bevaringsværdierne i h.t. Slots- og Kulturstyrelsens ”Vejledning til vurdering af fredningsværdier”.

Projektet omfatter:

 • Projektudvikling
 • Helhedsrenovering med hovedtemaerne Indvendig og udvendig genopretning/renovering
 • Modernisering
 • Energirenovering
 • Klimatilpasning
 • Indeklima
 • Tilgængelighed
 • Udvidelse med 1 spor til 4 spor
 • Udvidelse af “Fremtidens Fritidstilbud” med etablering af 180 nye fritidspladser

 

Som en del af udvidelsen er der opført en 910 m² nybygning med bl.a. auditorium og musiklokaler (energiramme 2020) samt 130 m² tilbygning mod gården i stueetagen på Sydskolens to sidefløje og direkte forbindelse fra Sydskolen til Sydvillaen via et nyt vindfang.

 • Som en del af opfyldelsen af helhedsrenoveringens hovedtemaer har EKJ udført:
  Energirammeberegning samt energibetragtninger i forbindelse med renovering af eksisterende bygningsmasse.
 • Indeklimasimuleringer af basislokaler i Sydskolen og Nordskolen samt udvalgte lokaler i ny bygning.
 • Bæredygtighedsanalyse omfattende Renovering eller udskiftning af vinduer i Nordskolen, ombygning eller udskiftning af belysningsarmaturer og valg af rørtype til brugsvand.

Foto: Laura Stamer

Ydelser udført på projektet

 • Registrering og forundersøgelser
 • Udarbejdelse af helhedsplan
 • Projektering af konstruktioner, vvs og el
 • Bæredygtighedsanalyse
 • Miljøscreening og -sanering
 • Energirammeberegning
 • Indeklimasimulering
 • Deltagelse i commissioningprocessen
 • Fagtilsyn og projektopfølgning
 • Arbejdsmiljøkoordinering

 

Særlige fokusområder

 • Sikring af bevaringsværdier
 • Sikker styring af brugerprocessen
 • Projektudvikling og gennemførelse i et tæt og effektivt samarbejde med bygherren
 • Brugerproces og samarbejde under udførelse med skolen i drift
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Byggeri København (ByK)
Lokation: København
Areal: 11.770 m2
Færdiggjort: 2018-2020
Værdi: 131,9 mio. DKK
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?