Gennemgribende, bæredygtig ud- og indvendig renovering og modernisering af almene familieboliger

Gennemførelse af  Helhedsplan omfattende bygnings- og energirenovering af i alt 144 almene etageboliger, opført i 1968, med et samlet boligareal på over 12.000 m². Projektet er udført i totalentreprise med støtte fra Landsbyggefonden og DGNB Sølv-certificeres

Bebyggelsen er opført i Aalborg og består af 4 boligblokke i 3 etager, med 24 identiske opgange, og rummer i alt 144 almene familieboliger, fordelt med 72 boliger på 79 m² og 72 boliger på 91 m², i alt 12.240 m².

Projektet omfatter total ud- og indvendig opgradering, fornyelse og fremtidssikring af bebyggelsen. De ensartede boligtyper opdateres til tidssvarende boligstandard og flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe. Alle boliger totalrenoveres og der etableres 2-5 rums lejligheder i stue, 1. og 2. sal, herunder 48 tilgængelighedsboliger, 24 ombyggede boliger, heraf 12 med komplet ny ruminddeling, og 72 øvrige boliger.Helhedsplanen omfatter ny udvendig klimaskærm, herunder ny tagbelægning og efterisolering af tagkonstruktionen, komplet ny facade/formur, efterisolering af havefacader med facadepuds, udskiftning af dørfyldningspartier og altanbeklædninger samt nye vinduer og døre overalt. Altomfattende indvendige ændringer med nye rum, nye køkkener og nye baderum samt nye installationer og overflader. Energirenovering, herunder bl.a. etablering af decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding. Der etableres elevator i 8 opgange, nye dørtelefonanlæg, kældre med nye udvendige kældertrapper, renovering og retablering af udearealer samt etablering af nye kloakker med regn- og spildevandsseparering.

EKJ har udført forundersøgelser, registrering og tilstandsvurdering af konstruktioner og installationer samt udarbejdelse af myndigheds- og udførelsesprojekt for: Miljøsanering/håndtering af miljøfarligt affald/bygningsdele (tungmetaller, PCB, asbest). Konstruktioner; Bygværksprojektering med certificeret statiker. VVS; Projektering af kloak, ventilation, almene VVS-installationer, energirammeberegning, beregning af termisk og akustisk indeklima. El; Projektering af forsynings- og fordelingsanlæg, føringsveje, lavspændingsinstallationer, belysningsanlæg ude og inde, elevatoranlæg, ADK og eltavler. Brand; Projektering af brandplaner og brandstrategi med certificeret brandrådgiver samt akustik. Byggeriet udføres i energiklasse 2020 og certificeres samlet til DGNB Sølv. Der har i projektet været fokus på tryghed og sikkerhed for beboerne samt bæredygtige materialer, tilgængeligt vedligehold, reducering af fremtidige driftsomkostninger og prioritering af både miljømæssig, byggeteknisk, økonomisk og social bæredygtighed samt teknik og proces.

EKJ’s ydelser

  • Forundersøgelser, registrering og tilstandsvurdering
  • Myndighedsprojekt/-koordinering
  • Projektering (3D/BIM) af miljøsanering, konstruktioner, VVS, kloak, ventilation, el, ADK/ABA
  • Fagtilsyn og projektopfølgning
  • Energirammeberegning, indeklimaoptimering og -simulering
  • Brandrådgivning
  • Mangelgennemgang
  • D&V-manual
  • Som udført dokumentation
  • 1 og 5-års eftersyn
Kategorier:
Kunde: Alabu Bolig
Lokation: Umanakvej/Ivigtutvej, 9210 Aalborg SØ
Færdiggjort: 2023
Værdi: Entreprisesum 140 mio. DKK
Arkitekt: Kjaer & Richter A/S og Arkplan ApS landskab

Umanakvej 20-40 og Ivigtutvej 2-16