Gymnasium og idræt i Bergen

AdO Arena & Amalie Skram Videregående Skole samler en videregående skole, idrætshal og et internationalt svømmestadion og udspring under ét tag på bredden af Store Lungegårdsvann i Bergen.

Projektet på i alt 28.000 m² er udført i samarbejde med KHR Arkitekter A/S og det lokale RISS Landskab og omfatter skole, idrætshal, svømmestadium og fællesarealer. Bygningens skrånende tagflade og den vindslebne form hænger tæt sammen med bygningens funktion. Herved dannes afsættet for en helt særlig rumlig sammenhæng. Ved at hæve vestibulen en etage over terrænniveau er der opnået et fælles fordelingsrum i bygningens midte. Her kan man se ned i svømmestadiets  bassiner og videre udover Store Lungegårdsvann.

Selvom der af klimatekniske grunde er en fysisk adskillelse i form af en glasvæg mellem svømmestadium og skole, opleves de to funktioner som et hele.

EKJ har projekteret VVS og ventilation både i gymnasiet og i svømmestadiet, hvor der er særligt komplicerede indeklimaforhold.

Bassinerne ligger under terræn, og under disse er yderligere teknik og inspektionsrum placeret. I svømmestadiet er konstruktioner udført af beton af hensyn til de aggressive påvirkninger. Selve bassinområdet er støbt i beton med stor modstandsevne over for chlorider og forberedt for mulig senere katodisk beskyttelse af armering.

Byggegruben for den ca. 5.000 m² store og ca. 7 m dybe, tørre kælder er etableret ved udførelse af en vandtæt, forankret sekantpælevæg. Den er udført med ø 1.500 mm borede betonpæle og ført ca. 26 m ned til fjeldet. Efter en midlertidig vandsænkning i byggegruben er denne udgravet tørt, og der er udført en vandtæt bundplade forankret for vandtryk i bjerget.

Der er etableret varmegenvinding fra bygningens varme spildevand og overskudsvarme fra svømmestadiet giver tilskud til opvarmning af skole.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af konstruktioner, VVS og el
  • Energirådgivning
  • Fagtilsyn

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Funderet i løsmasse
  • Stålgitterdragernes store spænd
  • Svømmestadium til internationale konkurrencer – herunder hæve/sænke bund
  • Udenlandske normer
Kategorier:
Kunde: Bergen Kommunale Bygg og Hordaland Fylkeskommune
Lokation: Bergen
Areal: 10.400 m2 svømmestadium + 3.300 m2 fællesarealer
Færdiggjort: 2008-2014
Værdi: 1,5 mia. NOK
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S og RISS Landskab