Ombygning af hotel i fredet bygning

Admiral Hotel Hotellet er indrettet i et fredet Pakhus opført år 1787 og de oprindelige facader, konstruktioner og indvendige overflader fremstår fortsat synlige i deres oprindelige form.

Hotellet har restaurant, mødelokaler og fælleslokaler i stuetagen og 366 værelser fordelt på de ovenliggende etager og ligger i umiddelbar nærhed af Amalienborg og med udsigt over vandet til Operaen og Skuespilhuset.

Projektet omfattede komplet ombygning af hotelværelser, herunder nye badeværelser, ventilation, lys- og El-installation samt lyddæmpning af værelsesadskillelser. Alle fællesinstallationer til værelserne er udskiftet inklusive etablering af nye hovedføringsveje for varme, køling, afløb og brugsvand samt nye hoved- og målertavler. Der ud over er der genemført en generel istandsættelse af fællesområder på alle etager.

De nye badeværelser blev etableret på pladsstøbt betonunderlag og med individuel udmåling og opbygning af hvert enkelt badeværelse, for at tilpasse disse til værelsernes synlige bjælkekonstruktion og individuelle bygningsgeometri.

Der er etableret nyt teknikrum i tagetagen for ventilation med lokal ombygning/hævning af tagkonstruktionen efter detaljeret godkendelse fra kulturarvsstyrelsen, forud for den egentlige myndighedsbehandling.

Nye lodrette skakte for ventilation blev udført i tæt samarbejde med de godkendende brandmyndigheder.

Ombygningen blev udført, mens hotellet var i drift og med en rullende ombygningsproces, som omfattede etapevis nedrivning, ombygning, godkendelse og idriftsætning. På grund af hotellets beliggenhed i den smalle Toldbodgade bag Amalienborg, skulle udførelsen af projektet planlægges nøje med hensyn til de vanskelige byggeplads-, adgangs- og oplagringsforhold samt minimering af støjgener for hotellets gæster og områdets turister og beboere.

EKJ´’s ingeniørrådgivning omfatter:
– Miljøscreening og -sanering i forbindelse med nedrivning af eksisterende baderum og installationer
– Konstruktioner i f.m. teknikrum under hævet tagkonstruktion, nye baderumsdæk og nye ventilationsskakte
– Nye installationer: Ventilation, VVS, sprinkling, EL, BMS og sikringsanlæg
– Energiberegning på udvalgte hotelværelser, herunder 2-etages suiter

EKJ's ydelser

   • Projekteringsledelse
   • Granskning af eksisterende skitseprojekt og teknisk vurdering af valgte installationsløsninger
   • Miljøscreening
   • Projektering af konstruktioner, vvs og el
   • Procesplanlægning af rullende istandsættelse
   • Udbud og tilbudsvurdering
   • Byggepladsindretning og transportlogistik
   • Fagtilsyn og projektopfølgning
   • Arbejdsmiljøkoordinering P og B
Kategorier:
Kunde: CAH Admiral Hotel
Lokation: Toldbodgade 24-28, 1253 København K
Areal: 15.000 m²
Færdiggjort: 2021
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter, Space Copenhagen Indretning