Ålholm Skole

Helhedsrenovering i totalrådgivning af kommunal folkeskole i drift bestående af 7 bygninger, hvoraf nogle er bevaringsværdige. Ud over det her beskrevne projekt er endnu en bygning renoveret af samme rådgiverteam men som ”Trust team” under et strategisk samarbejde mellem rådgivere og entreprenør

Opgaven omfattede helhedsrenovering inden for de 6 definerede indsatsområder Indvendig og udvendig genopretning/renovering, Modernisering, Energirenovering, Klimatilpasning, Indeklima og Tilgængelighed.

Skolen består af 7 bygninger, der dels er bygget i 1934-1935, og som har bevaringsværdi 3, og dels bygget i 1997 og 2001.

EKJ var involveret i alle projektfaser, herunder brugerproces/programmering, projektering og udførelse, med idéoplæg, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud, fagtilsyn og 1-års gennemgang.

Brugerprocessen involverede en lang række interessenter, herunder brugere, forældre- og skolebestyrelse, lokalpolitikere, Københavns Kommune BYK, SOF, KEID og EAT.

Som en del af projekteringen udførte EKJ registrering og tilstandsvurdering af konstruktioner og installationer, screening for miljøkritiske stoffer, energiscreening af skolens bygninger med henblik på at reducere skolens samlede energimærke fra klasse E til klasse C, indeklimaundersøgelser m.m.

Ud fra totaløkonomiske betragtninger blev muligheder for valg af enkle og effektive energi- og driftsoptimeringsløsninger analyseret og vurderet, f.eks. med fokus på:
– Indeklimaet i undervisningslokalerne.
– Klimaskærmen, facader og glastaget over aulaen.
– Energieffektiv, træk- og støjfri ventilation.
– Simpel og energieffektiv styring.
– Dagslys, solafskærmning og blænding i undervisningslokaler.
– Energiforsyning – vedvarende energi, bedre fjernvarmeafkøling m.m.

Skolen var i drift i udførelsesfasen.

Ydelser udført på projektet

   • Bæredygtighedsledelse
   • Registrering og tilstandsvurdering
   • Energiscreening (E til C)
   • Screening for miljøkritiske stoffer
   • Indeklimaundersøgelser
   • Projektering af konstruktioner, vvs‐ og varmeinstallationer, ventilation, el‐installationer, ABA‐anlæg, sikringsanlæg, CTS m.m.
   • Fagtilsyn
   • Arbejdsmiljøkoordinering P
   • 1-års gennemgan

 

Særlige fokusområder

   • Indeklima
   • Energi
   • Interessentsamarbejde, herunder brugere, forældre- og skolebestyrelse, lokalpolitikere, Københavns Kommune BYK, SOF, KEID og EAT
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Byggeri København
Lokation: Valby
Areal: 7.000 m²
Færdiggjort: 2015-2018
Værdi: 90 mio. DKK
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma a·s