Aalborg Universitet Polymerlaboratorie

Renovering og ombygning af Polymerlaboratorier på Aalborg Universitet, MECH, Fib. 14. Laboratorierne tilhører Institut for Mekanik og Produktion, Fibigerstræde 14. Inden renoveringen blev der etableret midlertidige Polymerlaboratorier i pavilloner.

De nye laboratorier er blevet til gennem en proces med stor brugerinddragelse. Der har været fokus på åbenhed og fællesskab, hvilket giver brugerne et inspirerende studie- og forskningsmiljø. Renoveringen har skabt et stort kvalitetsløft, med åbne og lyse laboratorier.

De nye polymerlaboratorier er tilknyttet afdelingen for materialevidenskab og anvendes til syntese, fremstilling og karakterisering af polymerer, fiberforstærkede materialer samt nanomaterialer.

Projektet er, fra Byggeriets Evaluerings Centers Bygge Rating, blevet evalueret til topkarakteren A.

Projektet er gennemført via innovative, udviklende og kreative processer, med fokus på bygbarhed samt projektering i digitale 3D/BIM bygningsmodeller. Der er anvendt en digital kommunikationsplatform.

En af projektets store udfordringer var, at laboratorierne skulle indrettes i eksisterende bygninger, hvor der ikke var den nødvendige etagehøjde til indbygning/fremføring af installationer. Dette har stillet store krav til kreativitet for indretning af laboratorierne. Forud for selve renoveringen er der derfor gennemført et stort planlægningsarbejde og renoveringen har bl.a. krævet massiv forstærkning af betonkonstruktionerne, så bygningen kunne bære et nyt teknik- og ventilhus på taget.

Projektet er en forsættelse af et tidligere projekt i 2012, hvor der blev indrettet fuldt funktionsdygtige polymerlaboratorier i midlertidige pavilloner og er udført under rammeaftale med Bygningsstyrelsen på Aalborg Universitet.

Ydelser udført på projektet

   • Projekteringsledelse
   • Programmering af laboratorieindretning og arbejdsprocesser
   • Arbejdsmiljø og ATEX
   • Deltagelse i brugerinddragelse
   • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation og el – BIM
   • Fagtilsyn og projektopfølgning
   • Byggeledelse

 

Særlige fokusområder

   • Brugerinddragelse
   • Konstruktive forstærkninger til teknik- og ventilhus på taget
   • Koordinering af installationer i forhold til loftshøjde
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen
Lokation: Fibigerstræde 14, 9220 Aalborg
Areal: 600 m²
Færdiggjort: 2012-2017
Værdi: 28 mio. DKK
Arkitekt: Arkitektfirmaet Nord A/S