Aabybro Centeret

Transformation af Aabybro Centret til spændende og attraktivt byrum. Etablering af etagebyggeri i 4-7 niveauer bestående af almene familie- og ungdomsboliger samt private penthouselejligheder med taghaver og detailhandel i stueetagen. Projektet er udført i totalentreprise

EKJ deltager i første etape i af det gennemgribende udviklings- og udbygningsprojekt af centerområdet i Aabybro midtby, der skal bidrage til en bæredygtig udvikling i byen. Målet med transformationen er at samle byen og skabe en spændende, moderne og mere tæt bymidte med forbedret infrastruktur og en kombination af boliger og handelsliv – med visionen “Fra Hovedgade til Bymidte”. Det nye eksklusive byrum indeholder en blanding af erhvervs- og boligbyggeri med almene og private boliger samt dagligvarer- og specialbutikker. Byggeriet er fordelt på 3 bygninger og udføres i 4, 5, 6 og 7 etager med stigende etager ind mod midten af centret.

Projektet omfatter opførelse af i alt 57 nye boliger fordelt på 41 almene boliger og 16 private boliger. Boligerne udføres med altaner på alle etager samt intensive haver på 5., 6. og 7. etage som opholdsarealer og taghaver.
De 41 almene lejeboliger etableres ovenpå detailhandel i stueplan og er fordelt på 29 3-4 værelses familieboliger varierende fra 92-110 m² med et samlet areal på ca. 2.900 m² samt 12 ungdomsboliger på hver 50 m².
De 16 private penthouselejligheder etableres på de øverste etager med terrasser og taghaver og omfatter i alt ca. 1.900 m². I stueplan etableres der fire nye store erhvervs- og butikslokaler. Detailhandelsarealet udgør ca. 800 m². De berørte butikker genhuses i ombygningsperioden.
Byggeriet udføres med hensyntagen til langtidsholdbare, bæredygtige løsninger og alle de moderne og lyse lejligheder lever op til nutidens miljø- og energikrav. Der er i projektet særlig fokus på indeklimaforhold og energioptimering. EKJ har udarbejdet tekniske specifikationer, med henblik på energieffektive installationer og lavt energiforbrug.

EKJ’s projektering omfatter udarbejdelse af projektforslag samt myndigheds- og udførelsesprojekt. Konstruktioner; Bygværksprojektering med certificeret statiker. VVS; Projektering af kloak, ventilation, almene VVS-installationer, energirammeberegning og beregninger af termisk og akustisk indeklima. El; Projektering af forsynings- og fordelingsanlæg, føringsveje, lavspændingsinstallationer, belysningsanlæg ude og inde, elevatoranlæg og el-tavler. Brand; Projektering af brandplaner og brandstrategi med certificeret brandrådgiver.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering (3D/BIM) af konstruktioner, VVS, ventilation, el
  • Fagtilsyn og projektopfølgning
  • Projektering af energi- og indeklima
  • Energirammeberegning
  • Certificeret brandrådgivning
  • Certificeret statiker
  • Myndighedsprojekt/-koordinering
  • Udarbejdelse af ‘Som udført’ tegninger

 

Særlige fokusområder

  • Optimale indeklimaforhold i penthouselejligheder
Kategorier:
Kunde: Nørresundby Boligselskab afd. 114 og Ejendomsudvikling Nord A/S​
Lokation: Aabybro midtby
Areal: 6.380 m2
Færdiggjort: 2019-2021
Værdi: 85 mio. DKK
Arkitekt: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?