Organisation

Direktionen

Kunder

Vores organisation

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, for det er deres viden og erfaring, der skaber de bedste projekter.  Vi har som landsdækkende virksomhed organiseret os teambaseret under de overordnede forretningsområder Miljø & Klima, Byggeri, Project Management, Teknik, EKJ Nord og EKJ Syd, der alle arbejder tværfagligt.

Vores afdelinger og teams tilpasses løbende, så de supplerer hinanden. Organisationen har en flad struktur, hvor vi har fokus på at frigive mandat og handlekraft til vores medarbejdere, fordi det skaber trivsel og motivation og dermed endnu bedre projekter for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vores ydelser

Vi leverer styrings- og ingeniør- og miljørådgivning til offentlige og private organisationer og ejere, entreprenører og entreprisestyringsfirmaer. Vores ydelser omfatter planlægning, projektering, byggestyring samt drift- og vedligeholdelse af almindelige og særlige konstruktioner og installationer.

  • Indenfor byggeri påtager vi os enkle og komplekse opgaver for udviklere og bygningsejere i forbindelse med bl.a. undervisningsbyggeri, laboratorier, hospitaler, medicinalindustri, museer, lufthavne og hoteller. Inden for anlæg leverer vi ingeniørydelser i forbindelse med opgaver inden for metro, jernbane, veje og hovedveje, tunneller, lufthavne og havne. Vi ønsker at bidrage til et grønnere byggeri og brænder for at få bæredygtighed i form af bl.a. DGNB, miljøledelse og FN’s verdensmål ind i vores projektløsninger.