Organisation

Organisation

Vores organisation
EKJ’s bestyrelse er sammensat af ansatte og to eksterne medlemmer, hvoraf den ene er bestyrelsesformand. Den administrerende direktør og de to sektorledere udgør firmaets daglige ledelse.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi har derfor organiseret os i henhold til deres ekspertiser i afdelinger under de tre sektorer Byggeri Øst, Byggeri Vest og  Anlæg. De tre sektorer består af i alt 11 afdelinger.

Alle afdelingerne tilpasses løbende til at kunne supplere hinanden og arbejde tværfagligt i projektgrupper. Endvidere tilpasses opgaverne således, at den optimale kombination af ekspertise og erfaring sikres.

Vores Project Management afdeling under byggesektoren og Miljøafdelingen under anlægssektoren arbejder tværfagligt på projekter i begge sektorer.

Vores ydelser
Vi leverer styrings- og ingeniør- og miljørådgivning til offentlige og private organisationer og ejere, entreprenører og entreprisestyringsfirmaer. Vores ydelser omfatter planlægning, projektering, byggestyring samt drift- og vedligeholdelse af almindelige og særlige konstruktioner og installationer.

  • Byggerisektorens afdelinger påtager sig både enkle og komplekse opgaver for udviklere og bygningsejere i forbindelse med undervisningsbyggeri, laboratorier, hospitaler, medicinalindustri, museer, lufthavne og hoteller.
  • Anlægssektorens afdelinger leverer ingeniørydelser i forbindelse med opgaver inden for metro, jernbane, veje og hovedveje, tunneller, lufthavne og havne.

Vores specialiteter er tekniske installationer på universiteter, forskningscentre og hospitaler samt de seneste ydelser inden for dokumentation af jernebanesikkerhed (CSM – S&I), arbejdsmiljøkoordinering og bæredygtighed.

Org-diagram