Mød Henrik Juul Sørensen, adm. direktør

Mød Henrik Juul Sørensen, adm. direktør

Som leder skal man skabe følgeskab frem for at udstikke ordrer. Det mener Henrik Juul Sørensen, der lader sig inspirere af både tango og tidligere Oticon-chef Lars Kolind, når han sætter kursen for EKJ.

Du er oprindeligt uddannet bygningsingeniør. Hvad ledte dig i den retning?

Efter folkeskolen gik jeg i mesterlære som bygningsblikkenslager. Det var en god grunduddannelse, som introducerede mig til både arbejdsmarkedet, byggebranchen og et spændende håndværksfag. Min mesters søn var efter selv at være uddannet i virksomheden begyndt at læse til maskiningeniør i Aarhus, og når han var hjemme på feriejob, benyttede jeg lejligheden til at spørge interesseret ind til den mulighed. På det tidspunkt var min skoletræthed også aftaget, og lysten til at lære mere og nyt begyndt at spire igen. Og så var jeg selvfølgelig også inspireret af min egen mentor og forbillede – min gode og dygtige far, som selv var uddannet stærkstrømsingeniør. Så det lå nok lidt i kortene, at jeg også skulle ingeniørvejen i livet.

Du har været i EKJ siden 2014, og siden 2018 som administrerende direktør. Hvad tiltrak dig ved EKJ?

EKJ arbejdede dengang med et spændende hospitalsprojekt i Odense og manglede en direktør til Medic OUH-konsortiet. Jeg takkede hurtigt ja, da jeg fik tilbudt jobmuligheden, da det kombinerede min interesse for ledelse og passionen for store hospitalsprojekter. Siden fik jeg til opgave – i et tæt samarbejde med daværende direktør Jørgen Nielsen – at undersøge muligheden for at gøre EKJ til en landsdækkende virksomhed med kontorer i Danmarks største byer. Kontoret i Odense blev hurtigt en realitet, og siden har opkøbet af Balslev, Bossen & Hansen og Tri-Consult været grundstenen for ekspansionen af EKJ i Vestdanmark. Det er både sjovt og udfordrende at integrere nye virksomhedskulturer, og det glæder mig meget, at vi er lykkedes med at både fastholde og udvikle vores ekspansion i Vest. Og så er EKJ bare fyldt med fantastiske mennesker, som er rigtig rare og dygtige at arbejde sammen med. Kombinationen af spændende projekter, forretningsmæssige udfordringer og skønne mennesker fik mig til at falde pladask for EKJ!

Hvad definerer en god leder i din optik?

For mig er det bl.a. en empatisk leder, som kan mærke, hvordan organisationen har det, og som kan reagere, når det er nødvendigt. Selvom jeg hylder en uddelegerende og inkluderende ledelsesstil, er det også vigtigt, at medarbejdere og ledere ikke er i tvivl om, at man står på broen og er klar til at hjælpe hele organisationen med at navigere udenom det værste uvejr eller isbjerge, hvis vi skal bruge en Titanic-metafor. Det kan ikke nytte, at man ligger og snuer i køjen, hvis skibet er i farefuldt farvand, og der samtidigt sejles for fuld kraft. Medarbejdere og ledere må ikke være i tvivl om, at man har deres ryg, hvis de skulle komme i knibe på den ene eller anden måde. Jeg bryder mig ikke så meget om travlhed ved håndvasken ”when the shit hits the fan”. Heldigvis er det en nøgleværdi hos EKJ, at vi ikke efterlader hverken kunder eller medarbejdere på perronen, men at vi hjælper med at få løst problemerne i de projekter, som vi er involveret i.

Hvordan leder man bedst knalddygtige vidensmedarbejdere?

De fleste mennesker har selvstændige, gode tanker og ideer til, hvordan man skal løse forskellige opgaver og udfordringer i livet. Langt de fleste synes også, at det er sjovest, hvis man bliver hørt, set og får indflydelse på de valg, der skal træffes og den måde, en opgave skal løses på. Det er lidt ligesom, når jeg danser tango med min dejlige hustru. Hun vil heller ikke så gerne føres i en bestemt retning, som jeg har besluttet mig for – i stedet er min rolle mere at være ”forslagsstiller”, og så er hun ”oversætter”. Kunsten er så at udføre nogle gode trin og sende tydelige signaler om mine hensigter, som hun kan arbejde videre med og skabe en smuk fortolkning af.
Og hvad kan man så bruge det til? Jo, jeg tror grundlæggende på, at man som topleder skal skabe følgeskab fremfor at udstikke ordrer. Det gælder ikke mindst over for vidensmedarbejdere, som har det store kørekort i at træffe selvstændige og komplekse beslutninger. Her er jeg inspireret af den sociokratiske beslutningsmåde, som handler om at finde ind til beslutninger, som begge eller flere parter kan leve med. På den måde er der ingen, som bliver kørt over i beslutningsprocessen, og alle føler sig hørt.

Hvad har overrasket dig som administrerende direktør? 

Hvor lidt jeg bliver konfronteret eller spurgt til råds af organisationen. Måske fordi man ikke rigtig tør forstyrre eller synes, at ens spørgsmål udstiller en mangel på viden og forståelse. Det forlyder, at tillidsbarometret falder kraftigt, når man udnævnes til direktør, af den simple grund, at man kan udøve sin magt, når det er nødvendigt. Det virker for mig lidt overraskende, hvis det skulle være tilfældet – og i givet fald vil jeg gerne opfordre til, at spørgsmål, tanker og ideer deles så meget som muligt, så vi kan ændre på det, som enten ikke er hensigtsmæssigt eller få skabt klarhed over noget, som man undrer sig over i hverdagen.

Hvilken type direktør er du selv?

Ja, det burde man jo egentlig spørge andre om for at få det ærlige svar. Men jeg vil i hvert fald gerne opfattes som en spillende træner, der gerne selv smøger ærmerne op, når det er nødvendigt og tager aktiv del i de opgaver, der skal løses. Den værdi har jeg nok arvet fra min nu afdøde far, der som leder af en forsyningsvirksomhed godt kunne finde på at springe ned i en udgravning ved en vandsprængning, hvis en medarbejder var blevet træt under det hårde arbejde, eller der var behov for en ekstra hånd.

Hvilken topleder er dit forbillede?

Lars Kolind er en af de topledere, som har gjort indtryk på mig. Ifølge ham vil selvtilfredshed, bureaukrati og mangel på fornyelse betyde en stille død for selv de mægtigste virksomheder og organisationer. Historiske eksempler som Romerriget, den engelske bilindustri, Sovjetunionen, Enron m.fl. illustrerer fint pointen. Lars’ grundlæggende tanker om en “Unboss”-virksomhed, hvor målet er at få organisationer til at tænke, beslutte og handle til gavn for et fælles mål fremfor at modtage ordrer og eksekvere på initiativer, der alene har fokus på at skabe profit, har præget mig. Jeg kan varmt anbefale hans bøger “Kolind Kuren” og “Unboss”, som jeg har i bogreolen og gerne låner ud ;o)
En anden inspirerende topleder er Alfred Josefsen. For nogle måske en ukendt person, men han var redningsmanden, da Irma tilbage i 90’erne var blevet en dårlig og tabsgivende forretning. Alfred Josefsen vendte skuden og skabte en virksomhed med et solidt overskud, som blev kåret som Danmarks bedste arbejdsplads flere år i træk. Alfreds grundholdning og ledelsesfilosofi er: “It’s all about people”. Det bunder i en tro på, at troværdighed er en forudsætning for at opnå følgeskab, og følgeskab er en forudsætning for lederskab samt en høj grad af tillid til og respekt for hver enkelt medarbejder.
På den helt store klinge er jeg personligt dybt inspireret og taknemlig for karismatiske personer som Nelson Mandela og senest så tragisk afdøde Aleksej Navalnyj. De var parate til at ofre det største her på jorden, nemlig friheden og i sidste ende livet, i troen på at skabe de nødvendige bevægelser og strømninger, så vi alle kan få en bedre verden at leve i. Den slags ledestjerner nærer jeg den største personlige respekt for.

Hvilke opgaver fylder mest hos dig for tiden?

Vi skal til at aflægge årsregnskab, og selvom økonomiteamet driver processen flot sammen med vores revisorer, påvirker og optager det naturligvis også mig en del. Det er principielt eksamen for den administrerende direktør, hvor resultatet af de overordnede ledelseslinjer udkrystalliserer sig i nogle regnskabstal. Heldigvis er vi på en god kurs i EKJ. Det medvirker til, at processen ikke lægger beslag på så meget nattesøvn.

Hvilke opgaver ser du allerhelst, at EKJ får mulighed for at løse?

Jeg er meget optaget af de problemer, som vores samfund og verden er havnet i som konsekvens af et for stort ressourceforbrug og miljøbelastning. Uanset om det er biodiversiteten, der har trange kår med pres fra store monokulturer og et ensidigt fokus på produktion og effektivitet eller klimapåvirkninger med forhøjede temperaturer, vandstigninger og ekstreme vejrfænomener. Så er jeg optaget af, at EKJ også leverer sit bidrag til at løse de store problemer, når vi rådgiver vores kunder om alt fra nye bygninger, veje, klimasikring m.v.

Når du på et tidspunkt kigger tilbage, hvad håber du så har været dit bidrag til EKJ?

Det er mit stille håb, at mit bidrag vil have været med til at fortsætte den gode udvikling, som EKJ har været på, siden virksomheden blev stiftet, og at vi kan fortsætte med at være en god virksomhed, som medarbejdere sætter pris på at være en del af. For mig er det den ultimative gevinst, hvis medarbejdere føler en stolthed over at være en del af vores virksomhed.

Færdiggør sætningen “hvis du kendte mig bedre, ville du vide at… 

… jeg har bygget og forseglet flere zinkkister ved begravelser, kan false en kobbersvanehals og har bukket og klippet et spir, som i dag er vartegnet på en af Holstebros markante bygninger.

Vil du være en del af EKJ?

Se hvilke stillingsopslag vi har på vores karriereside.