Infrastruktur

Forretningsområdet infrastruktur handler om at skabe gennemtænkte løsninger, der binder vores samfund sammen. Det gør vi med respekt for mennesker og miljø.

Vores ydelser dækker alle faser i infrastrukturpro- jektet. Fra de første masterplaner og tekniske og økonomiske analyser, design og projektering til tilsyn, drift og vedligehold. Vi rådgiver ved alle infrastruktur- løsninger, store som små, og vi tager gerne kampen op, hvis projektet er i den mere kreative, avancerede eller skæve afdeling.

Eksempelvis havde EKJ en vigtig rolle på Metro Cityringen, hvor vi bl.a. hjalp med myndighedskoor- dinering, trafikplaner og miljørådgivning. Dette kan du høre mere om i vores podcast ’Kvalitet gennem Engagement’, episode 2.

Vi har også været med som rådgiver på højhastig- hedsbanen København-Ringsted, der er en milepæl for grøn transport og på Letbaneprojektet i Køben- havn med vejomlægning, LAR-løsninger og service- tunneller på DTU, ligesom vi rådgiver om anlæg af nye stier i bydelen Favrholm i Hillerød.

Tværfaglig tilgang

os Infrastruktur kommer vi til vores kunder med
en tværfaglig specialistviden, der tager højde for alle faser af projektet og med et godt blik for helheden. Projektering, byggestyring, tilsyn og trafikomlægning er blandt vores ydelser. Vi laver 3D-modeller af vores broer og øvrige infrastrukturprojekter, planlægger stisystemer, rådgiver om anlægskonstruktioner som broer, tunneller og smukke betonkonstruktioner støbt In-situ. Vores kompetencefelt dækker både arbejde på gamle som nye anlægs- og betonkonstruktioner Heriblandt udfører vi også tredjepartskontroller og kvalitetssikring.

Der bliver i stigende grad stillet flere og større krav til det anlægsarbejde, som vi udfører. Foruden funktionaliteten skal projektet også skabe en merværdi. Denne kan eksempelvis være forankret i arkitektur, miljø og bæredygtighed og samfund. Klimavenlige løsninger er vejen frem, og her bruger vi den indflydelse, som vi har som rådgiver til at skubbe på med grønnere løsninger. Den tilgang deler vi med store dele af branchen efterhånden – heldigvis.

Har du nogle spørgsmål?

JEN2

Jesper Jensen
jen@ekj.dk