VVM-redegørelser og miljøvurderinger

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

Miljøvurderinger og VVM-redegørelser er en uundgåelig del af mange bygge- og anlægsprojekter. Derfor har vi i EKJ taget et særligt fokus på netop dette område.

Står du med et projekt, som laver indgreb i forhold til miljøet, skal det højest sandsynligt gennem en VVM-proces, og helt særligt, hvis dit projekt er et infrastrukturanlæg. En VVM-redegørelse er nødvendig for store anlægsprojekter, mens en VVM-screening er tilstrækkelig for mindre projekter.

En VVM-proces vurderer projektets miljøpåvirkninger under anlæg og i drift. Her indgår faktorer som:

 • Naturområder
 • Flora og fauna
 • Forurening
 • Grundvand
 • Overfladevand
 • Klima
 • Jordforurening
 • Trafikforhold
 • Støj og vibrationer
 • Luftforureninger til skyggeeffekter
 • Socioøkonomi
 • Kulturarv mm.

Udover de tekniske og faglige vurderinger har vi også et stort kendskab til og erfaring med myndigheder og omfattende lovgivning, hvilket betyder, at vi har sat proces-facilitering som et ekstra fokus.

Vores erfaring viser, at en VVM-vurdering ofte kan være en længere proces, og derfor kræver det også planlægning og prioritering helt fra starten af projektet. Vi rådgiver selvfølgelig både vores offentlige og private kunder i VVM-redegørelser og -screeninger.

Vi har en multidisciplinær tilgang til opgaveløsningen, og derfor arbejder EKJ benhårdt for at afbalancere de bedste løsninger for kunderne. Derudover vil vi også sikre, at projekternes negative påvirkning af miljøet reduceres mest muligt, og vi derved mindsker forureningen gennem miljøvurderinger, særligt ved integrering af gode miljøtekniske løsninger.

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

KONTAKT

p1

FINN OEMIG

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk