VVM

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

Når der skal gennemføres et bygge- eller et anlægsprojekt, som indebærer et indgreb i forhold til miljøet, vil det ofte betyde, at der skal gennemføres en VVM-proces. For store anlægsprojekter, som nye infrastrukturanlæg, vil en VVM-redegørelse være nødvendig, mens andre mindre projekter skal gennemgå en mindre omfattende VVM-screening.

Under en VVM-proces skal et projekts påvirkning af miljøet under anlæg og drift vurderes. I denne sammenhæng er miljø et bredt begreb, som omfatter alt fra naturområder, flora og fauna, grundvand, overfladevand, klima, jordforurening, trafikforhold, støj og vibrationer, luftforureninger til skyggeeffekter, socioøkonomi, kulturarv mm.

En VVM-vurdering kan være en langvarig proces, som kræver en god planlægning allerede fra tidligt i projektet.
EKJ bistår offentlige og private kunder med udarbejdelse af VVM-redegørelser og VVM-screeninger. Udover de teknisk/faglige vurderinger lægger EKJ vægt på proces-faciliteringen, hvor forholdet til myndigheder og kendskabet til den omfattende lovgivning inden for miljøområdet er i focus.

Med en multidisciplinær tilgang til opgaveløsningen arbejder EKJ benhårdt på at afbalancere de bedste løsninger for kunderne, samtidig med at det sikres, at projekternes negative påvirkning af miljøet reduceres mest muligt ved integrering af gode miljøtekniske løsninger.

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

  • Arbejdsmiljø
  • Jord- og grundvandsforurening
  • Affaldshåndtering

KONTAKT

p1

FINN OEMIG

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk