S&I koordinering og CSM

S&I KOORDINERING OG CSM

S&I koordinering og CSM (Sikkerheds- og Interoperabilitetskoordinering, S&I), er en del af jernbanesikkerhedsarbejdet på anlægsprojekter. S&I koordinatorernes opgaver omhandler systembeskrivelse, risikovurderinger og overholdelse af interoperabilitetskrav.

S&I koordinatorer indsamler og opdaterer den dokumentation, der kræves, for at det færdige anlæg kan opnå ibrugstagningstilladelse. S&I koordinatorerne sikrer, at S&I arbejdet foregår i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer, så man opnår en sikker jernbane, der kan godkendes og sættes i drift.

S&I koordineringen

  • Common Safety Methods on Risk Assessment, CSM RA er lovgrundlaget, som angiver krav og retningslinjer for risikovurderingen på jernbaneprojekter. For signifikante projekter, der berører selve jernbanen, sikkerhedsvurderes CSM materialet af en ekstern assessor. Ikke signifikante projekter kan behandles af en infrastrukturforvalter, som har et godkendt sikkerhedsledelsessystem.
  • Interoperabilitet omhandler overholdelse af Europæiske Tekniske Regler for Interoperabilitet, TSI. Jernbaneprojektet verificeres at overholde relevante TSI’er af en ekstern ekspert kaldet Notified Body, NoBo. S&I koordinator stiller materiale til rådighed for NoBo’s verification af relevante TSI’er.
  • S&I koordineringen formidler nødvendigt materiale til sikkerhedsassessor og NoBo, og hjælper projektet med gennemførelse af risikovurdering af projektering og udførelse, så det samlede materiale kan sikkerhedsgodkendes og TSI verificeres.
  • EKJ har stået for S&I arbejdet på flere af Banedanmarks store entrepriser, herunder højhastighedsbanen København-Ringsted.
S&I koordinering og CSM; Common Safety Methods on Risk Assessment CSM-RA

S&I opgaver

  • Systembeskrivelse
  • Risikovurdering ved afholdelse og opfølgning af risiko workshops
  • Indsamling og færdiggørelse af sikkerhedsdokumentation til godkendelse
  • Kommunikation med interessenter og myndigheder

KONTAKT

p1

KENNETH PLESNER

Fagchef, S&I
Tlf: (+45) 20 44 71 24
Mail: kpl@ekj.dk

Læs mere om vores team