Miljøsanering af byggeri

Miljøsanering af byggeri

Hos EKJ tilbyder vi miljøsanering, fordi vi ønsker at være med til at rette op på fortiden og den bygningsforurening vi ser i det ældre byggeri. Med vores hjerte, der banker for grønne tiltag og bæredygtig, mener vi kun det er på sin plads også at udskifte gammelt med nyt. Vi arbejder altså for at fremme det bæredygtige byggeri.

Vores hverdag er fyldt med arbejdsopgaver. Gennem disse, og vores øgede fokus på bæredygtighed har vi gennem mange år opbygget solide kompetencer på området. Vi yder miljørådgivning på mange forskellige typer af projekter, og de dertilhørende problemstillinger, som spænder i alt fra at udføre tilsyn og miljøledelse til miljøvurderinger på bygninger.

Med den nyeste viden er vi alle i branchen blevet klogere, og derfor er der ligeledes sket en forbedring i bygningsmaterialerne til byggerier. En af de største forureninger vi almindeligvis arbejder med, er forurenede byggematerialer. Det er nemlig vist ved flere tilfælde, at nogle materialer er meget skadelige både for miljø og os mennesker. De blev tidligere brugt ofte, og når vi udfører miljøsanering rydder vi så at sige op i fortidens byggerier.

Vi har renoveret mange byggerier, men foran os ligger stadig en stor opgave på området. Nogle af de skadelige stoffer og tungmetaller er som følger:

  • Asbest
  • PCB
  • Bly
  • Zink
  • Cadmium
  • Kviksølv

Ingen er i tvivl om, hvordan de forurenede bygningsmaterialer skader, og derfor skal udskiftes. Hvad vores miljørådgivning oftest består i, er derfor, hvordan materialerne skal behandles og håndteres, så det på forsvarligvis fjernes og bortskaffes. I vores bygningsforureningsrådgivning stiller vi derfor skarpt på ovenstående og kortlægger og behandler materialerne forsvarligt. Vi sætter altid bæredygtighed og økonomi i spil, så vi kan tilbyde det mest optimale slutprodukt.

Miljøsanering af byggeri

KONTAKT

p1

JENS STRANDBY JAKOBSEN

Bygningskonstruktør, Miljørådgiver
Konstruktionsafdelingen

Tlf: (+45) 25 20 88 90
Mail: jsj@ekj.dk