Miljøsanering af byggeri

Miljøsanering af byggeri

Miljøsanering af byggeri

Hos EKJ har vi mange års erfaring med rådgivning inden for bygningsforurening. Vi har et team af miljøspecialister, der har den nødvendige ekspertise til at udføre tilsyn og miljøvurderinger i bygninger.

Farlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller herunder bly, zink, cadmium og kviksølv er stoffer, der tidligere er blevet flittigt brugt i mange af fortidens byggerier. Det har senere vist sig, at disse stoffer har været yderst skadelige for både miljøet og vores helbred.

EKJ kan rådgive i, hvordan man skal forholde sig til håndteringen af disse materialer, og samtidig hjælpe med at kortlægge og håndtere bygningsforurening på en bæredygtig og økonomisk forsvarlig måde.

Miljøsanering af byggeri

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

  • Arbejdsmiljø
  • Jord- og grundvandsforurening
  • Affaldshåndtering

KONTAKT

p1

JENS STRANDBY JAKOBSEN

Bygningskonstruktør, Miljørådgiver
Konstruktionsafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 90
Mail: jsj@ekj.dk