Metroer

Metroer

EKJ har mange års erfaring med planlægning og projektering af metroer

EKJ har været involveret i byggeriet af både de første faser af den eksisterende Metro samt den nye Cityring i København. Den nye Cityring bliver en 15,5 kilometer lang tunnelbane med 17 stationer

Her har vores medarbejdere deltaget i den overordnede planlægning, medvirket ved projekteringen og assisteret under udførelsen samt ydet rådgivning ved afviklingen af byggepladserne.

Følgende elementer har været en del af vores opgaver:

 • Adgangsforhold med trafikafvikling
 • Registrering af eksisterende forhold (nabobygninger)
 • Projektering af konstruktioner og optimering af armering
 • Tilpasning af løsninger til at imødekomme både bygherrens, myndighedernes og omgivelsernes krav.
 • Indretning og afvanding af byggepladser
 • Myndighedshåndtering
 • Udarbejdelse af designdokumenter vedr. miljøforhold
 • Geotekniske undersøgelser og rapportering samt udarbejdelse af grundvandsmodeller ved GEO som underrådgiver
 • Rapportering og opfølgning på grundvandskontroller
 • Håndtering af grænseflader til såsom Banedanmark, private grundejere og den eksisterende metro
 • Diverse forefaldende arbejde indenfor områder, hvor danske normer og krav er gældende (el og vvs)

EKJ har desuden varetaget kontakten til private beboere, ledningsejere og myndigheder.

Cityringen

Projekter

KONTAKT