Laboratorier

Laboratorier

Laboratorier og renrum

EKJ tilbyder professionel rådgivning indenfor alle former for installationer tilknyttet laboratorier og renrumsteknologi. Vores kompetencer er opnået gennem mange år og omfatter rådgivning, projektering og tilsyn i forbindelse med såvel renovering som nyetablering af klassificerede laboratorier med tilhørende birum og støttefunktioner.

Installationerne omfatter alle former for procesventilation, foruden særinstallationer indenfor såvel VVS-installationer som el-installationer. Gældende myndighedskrav og godkendelsesprocedurer før ibrugtagning indgår som en naturlig del af vores rådgivning under såvel projekterings- som udførelsesfase. Commissioning og idriftsætning af teknisk komplicerede anlæg og deres indbyrdes samspil udgør et særligt tværfagligt kompetenceområde, som vi har stor fokus på.

Vores mangeårige rammeaftaler indenfor forsknings- og undervisningsbyggeri giver os stor erfaring i gennemførelse af ombygninger og renovering af laboratorier i delvist drift. Procesfacilitering og planlægning af byggeproces omkring installationstunge laboratorier udgør et vigtigt kompetenceområde.

Laboratorier og renrum

Projekter