Kontor og administration

Kontor og administration

EKJ har gennem årene gennemført en lang række erhvervsbyggerier inden for kontor og administation.

Kravene til de bygningstekniske installationer bliver stadigt mere og mere komplekse. Hos EKJ har vi et dedikeret team af specialister, der arbejder med den nyeste viden inden for bl.a. indeklimasimulering og dagslysvisualiseringer samt VVS- og el-tekniske installationer.

Ved ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver kræver det en grundig gennemgang og kortlægning af bygningsmaterialer og deres indhold af miljøkritiske stoffer. EKJ rådgiver om miljøkritiske stoffer, herunder bl.a. asbest, PCB og bly og konsekvenser ved dårlig vedligeholdelse i bygninger.

Vi tilbyder rådgivning gennem hele byggeprocessen fra de første byggetanker, skitser, byggeansøgninger og myndighedsbehandling over projektering til opførelse.

Christen Hus

Projekter

KONTAKT