Klimatilpasning

Klimatilpasning

Fremtidens byer skal bygges til at modstå klimaforandringer, og her har vi, som rådgivende ingeniører, et medansvar. Vi skal tage højde for følgerne af voldsomt vejr og tænke klimatilpassede løsninger ind i alle projekter, vi er en del af.

De seneste år har selv Danmark været ramt af klimaforandringer, særligt med flere og kraftigere skybrug end tidligere, og det udgør en stadig stigende risiko for bl.a. oversvømmelser i lavtliggende områder. Mange steder udfordrer det byer og kloakker, hvilket indikerer den virkelighed vi står overfor.

Klimatilpasning gennem fremtidssikring

Vi tager ansvar der, hvor vi kan. Derfor hjælper vi med at tilrettelægge klimahandlingsplaner, som identificerer risici som følge af skybrud ved f.eks. overbelastede kloaker. Derudover udfører vi også konkrete tiltag i vores projekter, hvor vi eksempelvis har udført arbejde ved omlægning af regnvandsledninger og etablering af regnvandsbassiner for at fremtidssikre byer og bygninger.

Vores erfaring er stor i arbejdet med regnvandsbassiner, og derfor brunger vi kun det bedste værktøj for beregning og dimensionering. Vi anvender vandmodelleringssystemet MIKE Urban, som kan dimensionere vandelementer, bassiner og rør i forbindelse med 20 års, 50 års eller 100 års regnhændelser.

EKJ har en klar strategi for klimaudfordringerne vi står overfor i dag, og vi ved, at det kræver involvering fra alle faggrupper og specialister. Derfor har vi taget et ekstra skridt og nedsat en klimagruppe med kompetencer på tværs af koncernen. De skaber kreative og nuancerede løsninger for klimatilpasning på vores udfordringer.

Klimatilpasning

KONTAKT

p1

FINN OEMIG

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Vi udvikler fremtidssikrede løsninger, der nedsætter belastningen af vores kloakker, og dermed mindsker risikoen for oversvømmelser af byer og bygninger