Klimatilpasning

Klimatilpasning

I Danmark har vi de seneste år oplevet store klimaforandringer med flere og kraftigere skybrud. Vi oplever, at klimaforandringerne udgør en større og større risiko for oversvømmelser i lavtliggende områder, og udfordrer vores byer og kloakker. Klimaforandringerne er blevet virkelighed i Danmark, og vi kan forvente, at vi i fremtiden vil opleve flere og kraftigere regnskyl end tidligere.

Fremtidens byer skal derfor bygges til at kunne modstå disse klimaforandringer. Vi har som rådgivende ingeniører et ansvar for at medvirke til at vi minimere de skader, der vil komme som følge af voldsomt vejr, og tage højde for klimaændringer i de bygge- og anlægsprojekter, vi er involveret i.

Klimatilpasning

EKJ udfører fremtidssikrede løsninger med omlægning af regnvandsledninger og etablering af regnvandsbassiner for at undgå oversvømmelser af byer og bygninger. Vi hjælper med at udarbejde klimahandlingsplaner, der kortlægger risici for skader fra skybrud, overfladevand og belastede kloakker.

For beregning og dimensionering af regnvandsbassiner råder EKJ over det avancerede vandmodelleringssystem MIKE Urban, som anvendes til at dimensionere vandelementer, bassiner og rør i forbindelse med 20 års, 50 års eller 100 års regnhændelser.

EKJ’s strategi er mangesidet og løsninger på klimaudfordringen kræver en indsats af forskellige faggrupper. Vi har nedsat en særlig klimagruppe på tværs af firmaets bygge-, anlægs- og miljøafdeling, som arbejder på at skabe de kreative og nuancerede løsninger i relation til klimaudfordringen.

Klimatilpasning

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Afværgeprojektering
  • Jord og grundvandsundersøgelser
  • VVM-screeninger og VVM-redegørelser
  • Vandløbsundersøgelser
  • Undersøgelser af forureninger i bygningsmaterialer
  • Myndighedskoordinering i bygge- og anlægsprojekter

KONTAKT

p1

FINN OEMIG

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Vi udvikler fremtidssikrede løsninger, der nedsætter belastningen af vores kloakker, og dermed mindsker risikoen for oversvømmelser af byer og bygninger