Grundvandsundersøgelser

Grundvandsundersøgelser

Grundvandsforurening
Det årlige forbrug af grundvand i Danmark er ca. 700 mio. m3. En tredjedel bruges til husholdning, en tredjedel til landbrug og gartnerier og den sidste tredjedel til industri og institutioner.

EKJ har stor erfaring med vandprøvetagning, opstilling og simulering af forureningsspredning ved anvendelse af modelværktøjer. Vi samler vores erfaring inden for geologi, hydrogeologi og kemi ved at tolke alle data for at opstille den mest pålidelige og ukompliceret model.

EKJ kan hjælpe kommuner og forsyninger med at udarbejde indsatsplaner, konsekvensvurderinger og beregne de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Grundvandsundersøgelser

Grundvandshåndtering ved bygge- og anlægsprojekter
Grundvandssænkning under konstruktion kan udføres ved flere metoder. Metoden skal tilpasses til de forskellige typer af udgravninger, behovet for grundvandssænkning og jordbundsforhold. Valget af den bedst egnede metode med det korrekte design har en stor indflydelse på projektets omkostninger og succes.

EKJ har bred erfaring inden for design, udførelse og tolkning af prøvepumpning, vandprøvetagning, Baseline-undersøgelser, grundvandmodellering, dimensionering og udførelse/kontrol af midlertidig/permanent grundvandskontrolsystem, grundvandshåndtering, overvågning og databehandling.

EKJ har stor erfaring med grundvandshåndtering  som spænder fra små og mellemstore projekter til store projekter som fx Cityringen i København.

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Afværgeprojektering
  • VVM-screeninger og VVM-redegørelser
  • Vandløbsundersøgelser
  • Undersøgelser af forureninger i bygningsmaterialer
  • Myndighedskoordinering i bygge- og anlægsprojekter

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk