Commissioning

Commissioning

EKJ tilbyder rådgivning indenfor Commissioning, en kvalitetsorienteret proces, der dokumenterer og tester, at projektet opfylder de opstillede krav fra bygherre. Kravene kontrolleres løbende igennem alle projektets faser, inden det afsluttes med idriftsættelse.

Processen er med til at planlægge, strukturere og sikre en dialog imellem de involverede parter, således at bygherres specificeret krav verificeres på tværs af grænsefladerne. Processen er ligeledes med til sikre, at bygherres driftspersonale har de rette og nødvendige kompetencer til at drifte og vedligeholde bygningen.

I udførelsels- og afleveringsfasen opstilles der milepæle i tidsplanen herunder:

– Samprojektering med entreprenører
– Forsyninger
– Mekanisk og elektrisk komplet
– Proces
– Stand-alone og brandtekniske anlæg
– Reguleringsevne og systemvirkningsgrader
– Prøvedrift

Commissioning

KONTAKT

p1

LARS HVID SØNDERGAARD

Maskinmester, El-afdelingen
Tlf: (+45) 20 37 72 82
Mail: lhs@ekj.dk