Byggemodning

Byggemodning

Effektiv byggemodning af byggegrunde

Der er mange faktorer der spiller ind, når der skal opføres nye byggerier og infrastruktur.. For at skabe de optimale betingelser for byggeprocessen skal byggegrunden først byggemodnes.

EKJ udfører rådgivning om byggemodningsarbejder. Vi planlægger de nødvendige forundersøgelser, indhenter myndighedstilladelser for udvikling af området, projekterer rydning, terrænregulering, forsyningsledninger mv. – for derved at sikre, at der skabes det optimale grundlag for den videre udvikling.

Vi tager altid udgangspunkt i bygherrens behov og finder løsninger, der er værdiskabende, bæredygtige og ikke mindst fremtidssikret med henblik på de næste mange års drift.

EKJ har mange års erfaring med projektering, planlægning og udførelse af byggemodningsarbejder, og mange kompetencer, som vi kan byde ind med:

 • Jordarbejder
 • Nedbrydning af eksisterende bebyggelse
 • Fundering
 • Etablering af byggegruber
 • Klargøring til og etablering af veje, broer og tunneller
 • Forsyninger
 • Afledning af regnvand herunder LAR-løsninger
 • Interimsveje og byggepladsindretning
Veje og vejanlæg; byggemodning

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

 • Projektering
 • Udbud og licitation
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • VVM-screening

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljø
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk