Byggemodning

Byggemodning

Vi har gennem tiden udført byggemodning på mange forskellige projekter, hvilket har givet os en solid erfaring. Vi ved, hvad der er vigtigt i processen, hvis der er et ønske om at bygge på grunden i fremtiden. Byg velkommen til infrastruktur og matrikelnummer.

Vi ved, hvor mange processer, som går forud for selve byggeriet. Det er her byggemodning kommer ind i billedet. Her etablerer vi de nødvendige forhold for den fremtidige byggeproces, så et byggeri bliver det naturlige næste skridt.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov, og vi arbejder altid for at indfri dette i projekterne. Mange opgaver indeholder planlægning af de nødvendige forundersøgelser, indhentning af myndighedstilladelser ved fremtidig udvikling på området, projektering af rydning, terrænregulering og forsyningsledninger. Alt dette, og mere til, skal sikre det gode fundament på grunden til en evt. forestående udvikling.

Vores byggemodning gør grunden klar til fremtidig brug, og vi har ekspertisen til at udføre processen. Derudover har vi bæredygtighed tæt på hjertet, og arbejder også for at gøre din grund mere ‘grøn’. Hvis du ikke selv sidder den faglige viden, overtager vi gerne. Har du behov for hjælp, står vi klar.

Vores erfaring er bred, både når det kommer til projektering, planlægning og udførelse af disse opgaver. Derfor besidder vi også mange kompetencer:

  • Jordarbejder
  • Nedbrydning af eksisterende bebyggelse
  • Fundering
  • Etablering af byggegruber
  • Klargøring til og etablering af veje, broer og tunneller
  • Forsyninger
  • Afledning af regnvand herunder LAR-løsninger
  • Interimsveje og byggepladsindretning
Veje og vejanlæg; byggemodning

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljø
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk