Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Siden 2010 har EKJ deltaget aktivt i udviklingen af den nationale standard – DGNB – som er et frivilligt system til bæredygtighedsevaluering og certificering af bæredygtige bygninger og bydele, og som omfatter alle bæredygtighedsemner.

EKJ tilbyder bæredygtighedsrådgivning, DGNB-screening og assistance til certificering af bygninger baseret på EKJ’s specialiserede viden og erfaring samt kendskab til DGNB-systemet, som vi anvender konkret på flere projekter. EKJ havde således ansvaret for ledelsen af bæredygtighed på det nye universitetshospital i Odense, i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for OUH.

EKJ’s bæredygtighedsindsats i forbindelse med byggeprojekter lægger sig op af Foreningen af Rådgivende Ingeniørers (FRI) ydelsesbeskrivelse, hvor indsatsen beskrives i forhold til projektfaserne.

I projektets tidlige faser analyseres, kortlægges og opstilles mål for og omfang af projektets bæredygtighed, herunder om der er særlige krav som energiklasse 2015/2020 (Bygningsreglementernes krav) eller krav om certificering som fx DGNB.

Bæredygtighed

Projektets bæredygtighed kan efter bygherrens ønske omfatte en eller flere eller blot delelementer af emnerne:

 • Miljø- og klimamæssig bæredygtighed, herunder bæredygtig energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning.
 • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi.
 • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed.
 • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger.
 • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af, at bæredygtighed implementeres og fastholdes gennem alle byggeriets faser.

De aftalte mål for projektets bæredygtighed gennemgås, evalueres og justeres løbende og i forbindelse med byggeriets faseovergange for eksempel ved hjælp af bæredygtighedsværktøjet DGNB.

EKJ er certificeret af Dansk Standard inden for miljøledelse iht. ISO 14001-2004 siden november 2012, senest i november 2015.

EKSEMPLER PÅ VIRKEMIDLER

Miljømæssig og klimamæssig bæredygtighed:

 • Klimaprojekter og LAR-løsninger
 • Bæredygtigt materialevalg
 • Passiv/aktiv termisk masse
 • Optimering af klimaskærm og efterisolering
 • Energirammeberegninger
 • LAR-løsninger og anvendelse af regnvand
 • Solceller og -fangere
 • Optimerede varme- og køleanlæg
 • Optimerede ventilationsanlæg
 • Optimerede el-installationer

KONTAKT

p1

MORTEN ZIMMERMANN

Innovationschef
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk