Ambassader

Ambassader

EKJ har siden midten af 90’erne ydet rådgivning i forbindelse med det Danske Udenrigsministeriets ejendomme i udlandet omfattende ambassader, generalkonsulater og medarbejderboliger

EKJ’s ydelser har omfattet bygningssyn, bygherrerådgivning samt rådgivning og koordinering og i forbindelse med byggesager. Opgaverne løses i tæt samarbejde med lokale rådgivere, entreprenører og myndigheder.

EKJ varetager projekt- og byggeledelsen i forbindelse med opførelse af en ny dansk ambassade og medarbejder boliger i New Delhi. Byggeriet af den nye danske ambassade i New Delhi er det største danske ambassadebyggeri i en lang årrække.

I december 2016 indgik EKJ en ny 4-årig rammeaftale med Udenrigsministeriet.

Aftalen dækker følgende områder:

  • Oceanien, Nord-, Mellem- og Sydamerika
  • Europa
  • Afrika og Mellemøsten

 

Foto: Byggeriet af den nye ambassade i New Delhi, 2017

Ambassade i New Delhi

Projekter

KONTAKT