Vinge - ny bydel

Vinge – ny bydel. Anlæggelse af en helt ny bæredygtig bydel 5 km fra Frederikssund med etablering af Vinge S-togsstation med landskabsbro samt opførelse af boliger, erhverv, skole, daginstitutioner, idrætshaller og P-huse

Frederikssund Kommune har igangsat et udviklingsprojekt vedrørende en ny by – byen Vinge – beliggende i Frederikssund Kommune, der vil få et samlet grundareal på ca. 370 ha. Byen skal, når den er fuldt udbygget, rumme ca. 20.000 indbyggere og ca. 4.000 nye arbejdspladser, en ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idrætshaller, P-huse og andre offentlige faciliteter. Hertil kommer endvidere infrastrukturudbygning af området herunder vejnet, energiforsyning, grønne områder m.m.

Under deludbuddet ”Vinge Centrum”, underaftale 3 Landskabsbro og infrastruktur og underaftale 4 S-togsstation, projekterer EKJ i samarbejde med MT Højgaard landskabsbroen, inklusive veje, samt den nye S-togsstation. De to underaftaler udgør etableringen af den samlede infrastruktur i Vinges Centrum, ”Det grønne Hjerte”.

Landskabsbroen – Broen består af 2 separatekonstruktioner, som til sammen udgør skålen. Broerne fører vej- og stitrafik over banen. Konstruktionerne er udført i beton, hvor fundamenter og vægge støbes in situ, mens brodækket udgøres af præfabrikerede OT-elementer, hvorpå ovenbeton støbes. EKJ projekterer anlægskonstruktioner og afvanding for landskabsbroen

S-togsstationen – Stationen skal anlægges på S-togslinjen København-Frederikssund, og udføres på bar mark. Der er således tale om en ny station og perron mv., og således dækker ydelserne perronkonstruktioner, justering af spor, kørestrømsanlæg, stærkstrøm, BPU, aptering, CSM, sikring og fjernstyring (ITV mv). EKJ projekterer anlægskonstruktioner, afvanding perroner og jernbanespor samt el-installationer og elevatorskakt.

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af:
  • Anlægskonstruktioner
  • Sporanlæg
  • Kørestrøm og KL-anlæg
  • Stærkstrøm og PBU
  • Sikring og fjernstyring
  • IT og telekommunikation
 • Arbejdsmiljøkoordinering P
 • S&I-koordinering/CSM-RA
 • As built dokumentation

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Frederikssund Kommune og Transport- og Bygningsministeriet
Placering: Frederikssund
Areal: -
Byggeperiode: 2017-2019

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?